Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov varovanja kulturne dediščine v Občini Logatec za leto 2018

Razpisovalec:

Občina Logatec

Predmet javnega razpisa:

Predmet razpisa: finančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto 2018, namenjena sofinanciranju projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec za leto 2018, ki imajo dokazano vsebinsko upravičenost. Varovanje je takšno ravnanje z dediščino, ki z rednim vzdrževanjem in obnovo omogoča obstoj vrednot dediščine in njeno uporabo vsaj v najmanjšem obsegu. 

Potencialni prijavitelji:

Upravičenci: lastniki kulturne dediščine na področju občine Logatec ali investitorji, ki imajo pravico za izvedbo ukrepov na kulturni dediščini na področju občine Logatec. Upravičenec, ki s svojimi projekti kandidira za proračunska sredstva na tem razpisu, ne sme kandidirati z istimi projekti na drugih razpisih Občine Logatec. 

Vrednost razpisa:

Predvidena višina razpoložljivih sredstev: 16.000,00 EUR 

Opombe:

Prijavni rok in način pošiljanja kontrolnega obrazca: najkasneje do 5. 2. 2018 do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Logatec ali priporočeno po pošti vključno z datumom 5. 2. 2018. 

Rok za oddajo prijav: 5. februar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619