Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju Občine Logatec, za leto 2018

Razpisovalec:

Občina Logatec

Predmet javnega razpisa:

Predmet razpisa: so finančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto 2018, namenjena sofinanciranju dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec. Občina Logatec bo sofinancirala programe/projekte, ki se izvajajo v občini Logatec in ne izven nje.

Potencialni prijavitelji:

Predlagatelji: so dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč, invalidske organizacije ter druge prostovoljne in neprofitne organizacije, vpisane v register ali v razvid po veljavni zakonodaji in izvajajo najmanj en humanitarni, socialni program ali program občinskega pomena z elementi skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin v občini Logatec ter imajo v skladu s 5. členom Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 4/07, v nadaljevanju: pravilnik), za obdobje, ki je določeno v razpisni dokumentaciji, izdelan, finančno ovrednoten, letni delovni program, iz katerega so razvidni delovanje, programi in projekti ter  člane in uporabnike izvedenega programa s stalnim bivališčem v občini Logatec.

Vrednost razpisa:

Predvidena višina sredstev: 20.000,00 EUR

Opombe:

Prijavni rok in način pošiljanja prijave (v obliki kontrolnega obrazca):  

Rok za oddajo prijave je najkasneje do 5. 2. 2018 do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Logatec ali priporočeno po pošti vključno z datumom 5. 2. 2018, s tem, da mora biti pred tem vloga oddana preko spletne aplikacije. Razpisne dokumentacije ni potrebno tiskati, odda se samo kontrolni obrazec po navodilih, ki so objavljeni v spletni aplikaciji na povezavi: http://logatec.tendee.net/  .

Rok za oddajo prijav: 5. februar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619