Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje mladinskih projektov, ki so v Občini Logatec v javnem interesu za leto 2018

Razpisovalec:

Občina Logatec

Predmet javnega razpisa:

Predmet razpisa: so finančna sredstva Proračuna občine Logatec za leto 2018, namenjena sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu (projekti v mladinskem sektorju).

 

Področja projektov v mladinskem sektorju, ki so predmet javnega razpisa:

  • avtonomija mladih,  
  • neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,  
  • dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,  
  • skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,  
  • prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,  
  • mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,  
  • zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,  
  • dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in  
  • sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Potencialni prijavitelji:

Predlagatelji so lahko: mladinske organizacije, organizacija za mlade, mladinski svet in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju.

Vrednost razpisa:

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev: 23.000,00 EUR.

Opombe:

Prijavni rok in način pošiljanja prijave ter podatki o razpisni dokukmentaciji: dostopna je od 5. 1. 2018, na aplikaciji  http://logatec.tendee.net/. Za vse informacije v zvezi z javnim razpisom se obrnite na uradno osebo Damjana Baruta, osebno, preko elektronskega naslova mladi.logatec@logatec.si ali po telefonu na številko 01/7590 626. Seznanjanje z spletno aplikacijo bo potekalo po vnaprejšnjem dogovoru na gornje kontakte. Po potrebi bodo organizirane osebne ali skupinske konzultacije za pravilno vpisovanje podatkov v aplikacijo.

Rok za oddajo prijav: 5. februar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619