Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih dejavnosti v Občini Logatec za leto 2018

Razpisovalec:

Občina Logatec

Predmet javnega razpisa:

Predmet razpisa: so finančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto 2018, namenjena sofinanciranju športne dejavnosti v občini: za sofinanciranje posameznih programov in za ostale naloge.

Sofinancira se športne programe, ki so opredeljeni v Letnem lokalnem programu športa z naslednjimi vsebinami:  

1. Šport v javnih zavodih:

 • stroški tekmovanj in rekvizitov predšolskih otrok (do 6 let – vrtci ),
 • stroški tekmovanj in rekvizitov šoloobveznih otrok (OŠ, šolska športna društva) ter vzgoja mladine in otrok s posebnimi potrebami v javnih zavodih.

2. Šport šoloobveznih otrok, mladine ter kakovostni šport (športna društva, klubi):

 • športna rekreacija otrok in mladine do 18 let (stroški kadra, najema objekta, nujni rekviziti za izvedbo programa) ter sofinanciranje  članskih ekip (po korekcijskih faktorjih na panogo in glede na strukturo stroškov, ki izhaja iz AJPES evidenc – poslovnih izkazov in bilanc).

3. Sofinanciranje športne rekreacije in drugih dejavnosti:

 • šport invalidov,
 • šport starejših in socialno ogroženih,
 • šport študentov,
 • ostali tekmovalni in/ali ne‐olimpijski športi.

4. Šport mladine in odraslih ter nagrajevanje vrhunskih in uspešnih nastopov:

 • stroški članskih ekip,
 • vrhunski in drugi uspešni rezultati in uvrstitve.

5. Razvojne in strokovne naloge v športu ter stroški delovanja društev:

 • izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
 • delovanje društev – materialni stroški.    

Potencialni prijavitelji:

Predlagatelji: so izvajalci športnih programov v občini: športna društva ali konzorciji športnih društev, zveze športnih društev, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, vrtci, osnovne šole.  

Vrednost razpisa:

Okvirna višina sredstev: 158.000,00 EUR. 

Opombe:

Prijavni rok in način pošiljanja prijave (v obliki kontrolnega obrazca): najkasneje do 5. 2. 2018 do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Logatec ali priporočeno po pošti vključno z datumom 5.2.2018, s tem, da mora biti pred tem vloga oddana preko spletne aplikacije.

Rok za oddajo prijav: 5. februar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619