Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje turističnih projektov v občini Logatec za leto 2018

Razpisovalec:

Občina Logatec

Predmet javnega razpisa:

Predmet razpisa: so finančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto 2018, namenjena sofinanciranju turističnih projektov v občini Logatec za leto 2018. Vsebinsko upravičene so dejavnosti in storitve, katerih izvajanje na ravni turističnega območja občine Logatec je v javnem interesu, in sicer: informacijsko turistična dejavnost, spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja, razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, organizacija in izvajanje prireditev, ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma in druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom. 

Potencialni prijavitelji:

Upravičenci: pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma na področju občine Logatec. 

Vrednost razpisa:

Predvidena višina sredstev: 16.000,00 EUR 

Opombe:

Prijavni rok in način pošiljanja kontrolnega obrazca: najkasneje do 5. 2. 2018 do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Logatec ali priporočeno po pošti vključno z datumom 5. 2. 2018. 

Rok za oddajo prijav: 5. februar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619