Javni razpis za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju, Posavskega štehvanja in Ekopraznika v Ljubljani za leto 2018

Razpisovalec:

Mestna Občina Ljubljana

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:

  • delovanja neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in nekmetov, povezanih v lokalna strokovna društva in društva, ki delujejo na področju razvoja podeželja,
  • izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na podeželju,
  • izvedbe Posavskega štehvanja in
  • izvedbe Ekopraznika v Ljubljani.

Potencialni prijavitelji:

1. Upravičenci za pridobitev sredstev za izvajanje programa dela lokalnega društva in izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah po tem razpisu so:

- pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, so registrirane in delujejo na lokalnem območju MOL – lokalna strokovna društva, razen društev, ki se ukvarjajo z vzrejo malih živali;

- pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, registrirane v MOL, pospešujejo razvoj podeželja, najmanj 50 % vseh njihovih članov je iz vrst kmetov, ki so prebivalci MOL.

 

2. Upravičenci za pridobitev sredstev za izvedbo Posavskega štehvanja po tem razpisu so:

- pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, so registrirane in delujejo na lokalnem območju MOL – lokalna strokovna društva, razen društev, ki se ukvarjajo z vzrejo malih živali;

- pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, registrirane v MOL, pospešujejo razvoj podeželja, najmanj 50 % vseh njihovih članov je iz vrst kmetov, ki so prebivalci MOL.

 

3. Upravičenci za pridobitev sredstev za izvedbo Ekopraznika v Ljubljani po tem razpisu so:

- neprofitne pravne osebe, s sedežem na območju MOL in ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kmetijstva (spodbujanje ekološke pridelave in predelave). 

Vrednost razpisa:

Okvirni skupni znesek sredstev, namenjenih za sofinanciranje, je 30.000,00 EUR, od tega za:

- sofinanciranje programov dela lokalnih društev v višini 18.000,00 EUR

- sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju v višini 6.000,00 EUR

- sofinanciranje Posavskega štehvanja v višini 2.000,00 EUR

- sofinanciranje Ekopraznika v Ljubljani v višini 4.000 EUR.

 

Upravičenci lahko pridobijo največ do 50% nepovratnih sredstev od vrednosti predloženega programa strokovnega dela lokalnih društev in prireditev. Skupna višina vseh pridobljenih javnih sredstev ne sme presegati 50% celotne vrednosti. MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za leto 2018.

Rok za oddajo prijav: 3. januar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po predhodnem dogovoru