Erasmus+: KA3 – podpora za reformo politike - Skupne kvalifikacije v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (EACEA/27/2017)

Razpisovalec:

Razpisuje: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo

Predmet javnega razpisa:

Splošni cilji razpisa so po eni strani povečati zaposljivost mladih ter prispevati k razvoju visoko usposobljene, kvalificirane in mobilne delovne sile, kar bi moralo koristiti tudi podjetjem, ter po drugi strani podpreti skupni razvoj v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v Evropi ter na splošno okrepiti njuno kakovost, ustreznost in privlačnost.

Posebni cilj razpisa je podpreti pripravo ali vzpostavitev skupnih kvalifikacij v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, med drugim tudi na višji stopnji, ali izboljšanje takih obstoječih kvalifikacij.

Nadnacionalne kvalifikacije bi morale vključevati dobro uveljavljeno učenje na delovnem mestu in komponento mobilnosti ter obravnavati učne rezultate, zagotavljanje kakovosti in pravilno priznavanje ob uporabi ustreznih evropskih orodij in instrumentov.

Potencialni prijavitelji:

Partnerstvo morajo sestavljati partnerji iz vsaj dveh različnih držav, vključenih v program Erasmus+ (od katerih mora biti vsaj ena država članica Evropske unije): 28 držav članic Evropske unije: države, ki so vključene v program in niso članice EU: Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija. Poleg tega partnerstvo vključuje vsaj tri partnerje, vključno z naslednjima organizacijama: - izvajalcem poklicnega izobraževanja in usposabljanja (na ravni srednješolskega, posrednješolskega neterciarnega ali terciarnega izobraževanja);
- podjetjem (javnim ali zasebnim) ali industrijsko, trgovinsko in obrtno zbornico ali panožno/strokovno organizacijo. Eden od navedenih partnerjev bo koordinatorska organizacija, ki v imenu konzorcija partnerskih organizacij zaprosi za nepovratna sredstva programa Erasmus+. Druge upravičene sodelujoče organizacije so:
- ustrezni organi za kvalifikacije ali enakovredni organi (na nacionalni, regionalni ali sektorski ravni). Sodelovanje take organizacije iz vsake od držav, sodelujočih v projektu, bo pomenilo prednost pri ocenjevanju kakovosti projektnega konzorcija in ureditve sodelovanja;
- javni lokalni, regionalni ali nacionalni organi; 
- socialni partnerji (organizacije delodajalcev in organizacije delavcev);
- raziskovalni inštituti;
- evropske krovne organizacije;
- sveti za sektorska znanja in spretnosti ali enakovredni sveti;
- javni zavodi za zaposlovanje; 

- mladinske organizacije; 
- združenja staršev;
- drugi ustrezni organi.

Vrednost razpisa:

Skupni proračun, namenjen sofinanciranju projektov, je ocenjen na 6 milijonov EUR.  Financiralo naj bi se približno 20 predlogov.

Zneski in delež financiranja:

Najvišja stopnja sofinanciranja EU bo 80 %. Posamezni znesek nepovratnih sredstev bo znašal med 200 000 in 500 000 EUR.

Opombe:

Trajanje projekta 24 mesecev

Rok za oddajo prijav: 31. januar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619