Program Evropa za državljane: ukrep Pobratenje mest

Razpisovalec:

EACEA

Predmet javnega razpisa:

Namen tega ukrepa je podpreti projekte, v katerih se raznolika skupina državljanov iz pobratenih mest povezuje okoli tem, ki so v skladu s cilji programa. Prednost imajo projekti, ki so usmerjeni v letne prednostne naloge, opredeljene za ta ukrep.
Namen tega ukrepa bo spodbujati državljansko udeležbo v postopku oblikovanja politik Unije ter ponuditi priložnosti za družbeno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni Unije s spodbujanjem državljanov na lokalni ravni in ravni Unije k razpravi o konkretnih vprašanjih iz evropske politične agende.
Pobratenje je treba razumeti v širšem smislu, tako da se nanaša na občine, ki so podpisale sporazum o pobratenju ali so se zavezale k podpisu takega sporazuma, in tudi občine, ki so vzpostavile druge oblike partnerstva za spodbujanje sodelovanja in kulturnih povezav.

Potencialni prijavitelji:

Organizacije: mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali druge nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe.
Število partnerjev: projekt mora vključevati občine iz vsaj dveh držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih je vsaj ena država članica EU

Zneski in delež financiranja:

največ do 25.000 €. Dodeljeni znesek je pavšal s katerim se krijejo upravičeni stroški projekta, sofinaniciranje ni določeno.

Opombe:

Prijave potekajo preko e-prijavnice. Prijave še niso možne, lahko pa si ogledate vzorec e- prjavnice.

Rok za oddajo prijav: 1. marec 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619