Javni razpis za sofinanciranje operacije razvoja in udejanjanja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc – razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo

Razpisovalec:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Predmet javnega razpisa:

Z javnim razpisom za sofinanciranje operacije razvoja in udejanjanja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc - razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo želijo posodobiti učna okolja, uvajati nove pristope in pedagoške prakse tudi z vključevanjem novih tehnologij, ki bodo zagotavljali dvig splošnih kompetenc otrok, učencev in dijakov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, še posebej na področju kulturne zavesti in izražanja.
Predmet javnega razpisa je razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc - razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo.
Cilji javnega razpisa so vzpostavitev oz. nadgradnja ustvarjalnega in inovativnega učnega okolja za dvig splošnih kompetenc s poudarkom na kulturni zavesti in izražanju, vzpostavitev oz. nadgradnja celovitega in učinkovitega podpornega okolja in spremljava dejavnosti projekta iz prejšnjih alinej ter evalvacij.

Potencialni prijavitelji:

Prijavitelj na javnem razpisu je poslovodeči partner konzorcija, ki projekt prijavi v imenu konzorcija. V konzorciju so lahko poslovodeči konzorcijski partner in konzorcijski partnerji naslednje ustanove: vrtci, osnovne šole, gimnazije, srednje poklicne in strokovne šole, javni visokošolski zavodi, javni zavodi po 28. členu ZOFVI in javni raziskovalni zavod s področja vzgoje in izobraževanja. Vsak konzorcij sestavljajo naslednji konzorcijski partnerji: VIZ, vsaj en javni visokošolski zavod, vsaj en javni zavod po 28. členu ZOFVI in vsaj en raziskovalni zavod s področja vzgoje in izobraževanja.

Vrednost razpisa:

1 125 000 €

Rok za oddajo prijav: 26. september 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619