Support for information measures relating to the EU Cohesion policy

Razpisovalec:

EK

Predmet javnega razpisa:

Evropska komisija želi s tem razpisom za zbiranje predlogov izbrati morebitne upravičence za izvajanje vrste ukrepov za informiranje. Glavni cilj je zagotoviti podporo za pripravo in razširjanje informacij ter vsebin, povezanih s kohezijsko politiko EU.
Posebni cilji tega razpisa so spodbujanje boljšega razumevanje vloge kohezijske politike pri podpiranju vseh regij EU; povečanje ozaveščenosti o projektih, ki jih financira EU, zlasti v okviru kohezijske politike, in njihovem vplivu na življenja ljudi; širjenje informacij in spodbujanje odprtega dialoga o kohezijski politiki, njenih rezultatih, njeni vlogi pri doseganju prednostnih nalog politike EU in njeni prihodnosti; spodbujanje državljanske udeležbe pri vprašanjih, povezanih s kohezijsko politiko, in spodbujanje sodelovanja državljanov pri določanju prihodnjih prednostnih nalog te politike.

Potencialni prijavitelji:

Namenjen je pravnim osebam, ustanovljenih in registriranih v državi članici EU. Primerni upravičenci so medijske organizacije – tiskovne agencije (televizija, radio, tisk, spletni mediji, novi mediji, kombinacija različnih medijev), neprofitne organizacije, univerze in izobraževalne ustanove, raziskovalna središča in možganski trusti in javni organi (nacionalni, regionalni in lokalni).

Vrednost razpisa:

4 000 000 €

Zneski in delež financiranja:

Razpis financira 80 % dejanskih upravičenih stroškov. Najvišji možen znesek za projekt je 500 000 €

Rok za oddajo prijav: 16. oktober 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619