Europe for Citizens programme 2014-2020 (Operating grants) Structural support for European think tanks and for civil society organisations at European level

Razpisovalec:

EK

Predmet javnega razpisa:

Namen tega razpisa za zbiranje predlogov je izbrati organizacije evropskega obsega, ki s svojimi stalnimi, običajnimi in rednimi dejavnostmi vidno prispevajo k ciljem programa „Evropa za državljane“. Izbrane organizacije bodo prejele strukturno pomoč, imenovano nepovratna sredstva za poslovanje za sofinanciranju operativnih stroškov, ki organu omogočajo neodvisen obstoj in izvajanje številnih dejavnosti, načrtovanih v ciljih programa.

Potencialni prijavitelji:

Za sodelovanje so upravičene naslednje organizacije: - Organizacije civilne družbe za evropski zgodovinski spomin, - Organizacije civilne družbe, ki delujejo na evropski ravni, - Evropski možganski trusti, - Platforme evropskih organizacij.

Vrednost razpisa:

6 800 000 €

Zneski in delež financiranja:

Za leto 2018 je za sklop 1 namenjenih 1 200 000 € in za sklop 2 pa 5 600 000 €. Za posamezno kategorijo je določen najvišji znesek nepovratnih sredstev: - za organizacije civilne družbe za evropski zgodovinski spomin je najvišji možen znesek na leto je 200 000 € in najvišja stopnja sofinanciranja 70 % stroškov, - za organizacije civilne družbe, ki delujejo na evropski ravni je najvišji možen znesek je 200 000 € in najvišja stopnja financiranja 70 %, - za evropske možganske truste je najvišji možen znesek 350 000 € in najvišja stopnja financiranja 70 %, - za platforme vseevropskih organizacij je najvišji možen znesek 600 000 € in najvišja stopnja financiranja 90 %.

Rok za oddajo prijav: 18. oktober 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619