Javni razpis za izbor izvajalcev operacij Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene

Razpisovalec:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa, ki je razdeljen na dva sklopa, je sofinanciranje aktivnosti za razvoj prožnih oblik učenja za kakovostno karierno orientacijo za nadarjene dijake, priprava teoretskih podlag za delo ter za evalvacijo dela z nadarjenimi dijaki.
Sklop 1: Namen sklopa je vzpostaviti podporna okolja za izvajanje kakovostne karierne orientacije za nadarjene dijake. Podporno okolje, ki bi sistematično spodbujalo nadarjenega dijaka, ni dovolj razvito, zato bi z vzpostavijo dveh regionalnih podpornih središč, v vsaki kohezijski regiji po eno središče (eno v kohezijski regiji Vzhodna Slovenije in eno v kohezijski regiji Zahodna Slovenija) omogočili povezovanje akterjev.
Sklop 2: Namen sklopa je pridobiti strokovne podlage za spremljanje razvoja in nadaljnje delo z nadarjenimi dijaki ter metodološko orodje za spremljanje in evalvacijo dela z nadarjenimi dijaki. V ta namen bo izbrana raziskovalna organizacija, ki bo sodelovala z obema izbranima središčema.

Potencialni prijavitelji:

Na drugi sklop kot izvajalske organizacije se lahko prijavijo različne vrste organizacij (društva, zavodi, ustanove, javno zavodi, raziskovalni inštituti).

Vrednost razpisa:

sklop 1 :1 750 000 € 

sklop 2 : 250 000 €.

Rok za oddajo prijav: 29. september 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619