Javni razpis za sofinanciranje projektov "Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela"

Razpisovalec:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki so del nacionalnega projektnega partnerstva in ki bodo s projektnimi vsebinami vplivali na vzpostavitev celostnega modela podpornih storitev pri prehodu mladih s posebnimi potrebami na trg dela in pripomogli k vzpostavitvi podporne mreže z vključenimi prevladujočimi deležniki s področja izobraževanja in trga dela. 

V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, ki se bodo izvajali v obeh kohezijskih regijah RS.

Projekti, ki jih izvaja nacionalno projektno partnerstvo za obe kohezijski regiji, se ločijo na:
-    projekt koordinacije, ki ga lahko izvaja največ en projektni partner ter
-    projekte prehoda, ki jih lahko izvaja več projektnih partnerjev

Potencialni prijavitelji:

Projektni partner, ki bo izvajal projekt koordinacije, je pravna oseba javnega ali zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki na dan prijave na javni razpis izpolnjuje vse v razpisni dokumentaciji navedene pogoje – glej razpisno dokumentacijo. Projektni partnerji, ki bodo izvajali projekte prehoda, so pravne osebe javnega ali zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na dan prijave na javni razpis vpisane v razvid izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, ki ga vodi ministrstvo, ter izpolnjujejo vse v razpisni dokumentaciji navedene pogoje.

Vrednost razpisa:

4.200.000,00 €

Rok za oddajo prijav: 2. oktober 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619