Justice Programme: Action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime

Razpisovalec:

Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje, svobodo in varnost

Predmet javnega razpisa:

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravosodje objavil javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju krepitve pravic osumljencev ali obdolžencev kaznivih dejanj (sklop 1) ter pravic žrtev kaznivih dejanj (sklop 2) za leto 2017.

Potencialni prijavitelji:

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za pravosodje, ki izpolnjujejo razpisne pogoj

Zneski in delež financiranja:

Posamezen projekt mora biti v vrednosti nad 75 000 €. Sofiancira se do 80% upravičenih stroškov.

Rok za oddajo prijav: 12. oktober 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619