Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Razpisovalec:

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Predmet javnega razpisa:

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem in specifičnim ciljem:
Prednostna os 1: Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij

Prednostna os 2: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Prednostna os 3: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava
 

Potencialni prijavitelji:

na os 1 (prednostna naložba 1b):
 Zasebne in javne institucije za podporo podjetjem (inkubatorji, tehnološki parki, znanstveni
parki, kompetenčni centri, središča za podporo podjetjem).
 Podjetja (vključno z MSP).
 Grozdi in omrežja (vključno z grozdi in mrežami MSP).
 Turistične institucije, zveze in agencije.
 Raziskovalne institucije.
 Univerze in druge institucije za akademsko ali višjo izobrazbo ter tehnološko ali poslovno
usmerjene srednje šole.
 Organizacije in institucije za usposabljanje in izobraževanje.
 Institucije in organizacije, ki zastopajo gospodarske in socialne interese
zaposlenih/delodajalcev.
 Nacionalne, lokalne in regionalne (javne) oblasti.
 Lokalne/regionalne institucije, razvojne organizacije in mreža


Prednostna os 2 (prednostna naložba 6c):
 Lokalni, regionalni in nacionalni organi in organizacije (npr. ministrstva, lokalne skupnosti, javni
zavodi in službe).
 Institucije, organizacije, združenja in nevladne organizacije na področju varstva in ohranjanja
narave, okolja, prostorskega načrtovanja, javnega prevoza, kulture in turizma.
Prednostna os 2 (prednostna naložba 6f):
 Lokalni, regionalni in nacionalni organi in organizacije (npr. ministrstva, lokalne skupnosti, javni
zavodi in službe).
 Institucije in organizacije, ki delujejo na področju upravljanja voda, varstva narave, okolja in
preprečevanja tveganja, prostorskega načrtovanja in druge raziskovalne organizacije.
 Združenja in nevladne organizacije na področju varstva voda in narave, biotske in geološke
raznovrstnosti ter okolja.


Prednostna os 3 (prednostna naložba 11b):
 Lokalne in regionalne javne ter državne oblasti.
 Druge vrste javnih in zasebnih organizacij/institucij, zainteresiranih za čezmejno sodelovanje
(npr. institucije za izobraževanje in usposabljanje institucije in organizacije na področju
obvladovanja tveganj, zdravja, energije, kvalifikacij, in trga dela, nevladne organizacije in
združenja socialno izključenih, združenja za otroke itd.).

 

Opombe:

Tretji rok za predložitev vlog je že odprt. V njem je na voljo še dobrih 45 % razpisanih sredstev. Informacije o razpoložljivih sredstvih po prednostnih oseh in natančen datum roka bodo na voljo na spletni strani programa najmanj dva meseca pred zaključkom roka.

 

Rok za oddajo prijav: velja do porabe sredstev

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00