Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik za leto 2017

Razpisovalec:

Občina Hrastnik

Predmet javnega razpisa:

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje oziroma dodeljevanje nepovratnih sredstev,  ki se bodo dodeljevala za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 2017 (namenjena malemu gospodarstvu: mikro in mala podjetja – gospodarske družbe, socialna podjetja ali zadruge, samostojni podjetniki posamezniki) ter subjektom, ki pospešujejo razvoj podjetništva (zbornice, podjetniki krožki v osnovnih šolah). 

Potencialni prijavitelji:

- Samostojni podjetniki, mikro in male  gospodarske družbe, zadruge, ustanovljeni-e v skladu z zakoni, ki urejajo gospodarske družbe ali zadruge ter dejansko opravljajo dejavnost na območju občine Hrastnik. V kolikor imajo sedež dejavnosti izven območja občine Hrastnik ter poslovno enoto/podružnico v občini Hrastnik, morajo zaposlovati najmanj 25% oseb iz občine Hrastnik (stalno ali začasno prebivališče) za upoštevan delovni čas (40 ur/teden oziroma v skladu z odločbo o invalidnosti).
- Socialno podjetje, ki je registrirano v skladu s predpisi, ki urejajo področje socialnega podjetništva in dejansko opravlja dejavnost na območju občine Hrastnik. 
- Kot upravičenci za dodelitev pomoči so lahko opredeljeni tudi drugi prejemniki sredstev  (zbornice, društva, podjetniški krožki, zadruge,  zavodi, skladi, osebe zasebnega prava), če so posebej navedeni v okviru posameznega ukrepa Pravilnika in tega javnega razpisa.

 

Vrednost razpisa:

42.000 €

Zneski in delež financiranja:

- odpiranje novih delovnih mest in samozaposlovanje (tudi za socialna podjetja)  21.780,00
- začetne investicije in investicije za razširjanje dejavnosti udi investicije za socialna podjetja, investicije za sobodajalstvo) 13.270,00
- podjetniški krožek 1.750,00
- delovanje zbornic na področju podjetništva na območju Hrastnika 5.200,00

Opombe:

Rok za oddajo vlog:
a) Za ukrepe po pravilu de minimis: do 24.4.2017 do 13.00 ure ne glede na način dostave vloge
(delovna mesta, začetne investicije in investicije v razširjene dejavnosti, sobodajalstvo, socialno podjetništvo)
b) Za ukrepe, ki se ne štejejo de minimis: do 29.9.2017 do 13.00 ure ne glede na način dostave vloge

Rok za oddajo prijav: 29. september 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619