Javni razpis za sofinanciranje projektov, programov in prireditev v Občini Zagorje ob Savi

Razpisovalec:

Občina Zagorje ob Savi

Predmet javnega razpisa:

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, programov, prireditev, ki jih organizirajo ali soorganizirajo društva, združenja in zavodi in niso predmet drugih javnih razpisov Občine Zagorje ob Savi v letu 2017.

Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele na naslov naročnika najkasneje do:
a) 1. aprila 2017 do 12. ure, za projekte, ki se izvajajo od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017
b) 1. julija 2017 do 12. ure, za projekte, ki se izvajajo od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017
c) 1. september 2017 do 12. ure, za projekte, ki se izvajajo od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017
d) 4. november 2017 do 12. ure, za projekte, ki se izvajajo do 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017.

Potencialni prijavitelji:

Na razpis se lahko prijavijo društva, združenja ter zavodi, ki imajo sedež na območju Občine Zagorje ob Savi oziroma izvajajo projekt, program ali prireditev, ki so pomembne za prepoznavnost in promocijo Občine Zagorje ob Savi ali se bodo izvedle na območju Občine Zagorje ob Savi, ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Vrednost razpisa:

30.000 €

Rok za oddajo prijav: 1. november 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619