Program Erasmus+: Šport-Neprofitne evropske športne prireditve

Razpisovalec:

EACEA

Predmet javnega razpisa:

Namen tega ukrepa je podpirati:

  • prostovoljstvo v športu;
  • socialno vključenost skozi šport;
  • enakost med spoloma v športu:
  • fizično dejavnost za izboljšanje zdravja;
  • izvajanje evropskega tedna športa.

Pričakovani rezultati teh prireditev so:

  • večja ozaveščenost o vlogi športa pri spodbujanju socialnega vključevanja, enakih možnosti in telesne dejavnosti, ki izboljšuje zdravje;
  • večja udeležba v športu, telesni dejavnosti in prostovoljstvu. 

Aktivnosti ki niso upravičene so:

  • športna tekmovanja, ki jih redno organizirajo mednarodne, evropske ali nacionalne športne zveze/lige;
  • profesionalna športna tekmovanja.

 

Potencialni prijavitelji:

Kateri koli javni organi ali neprofitna organizacija, ki je aktivna na področju športa in ima sedež v državi Programa. Taka organizacija je lahko na primer (neizčrpen seznam):
-javni organ, pristojen za področje športa, na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;
-športna organizacija na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski ali mednarodni ravni,

-koordinator nacionalne prireditve, organizirane v okviru evropske prireditve na področju športa

Zneski in delež financiranja:

Najvišja dodeljena nepovratna sredstva, sofinacira se največ 80 % skupnih upravičenih stroškov:
- za neprofitne evropske športne prireditve,organizirane med evropskim tednom športa:300 000 €;
- za neprofitne evropske športne prireditve, ki niso povezane z evropskim tednom športa:500 000 €.

 

Opombe:

Prijavni rok še ni odprt.

Rok za oddajo prijav: 6. april 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619