Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš za leto 2017

Razpisovalec:

Občina Mengeš

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja humanitarnih in socialnih programov in projektov v občini Mengeš v letu 2017.

Potencialni prijavitelji:

Na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v občini Mengeš se lahko prijavijo društva, zveze društev, klubi, združenja in organizacije, ki so registrirane za izvajanje humanitarne ali socialne dejavnosti oziroma imajo humanitarno ali socialno dejavnost opredeljeno v svojem temeljnem aktu in izpolnjujejo naslednje pogoje:

- da imajo sedež društva v občini Mengeš ali da imajo sedež društva izven občine Mengeš vendar sta med člani društva vsaj dva občana občine Mengeš s stalnim prebivališčem v občini Mengeš oziroma vsaj dva uporabnika programa ali projekta s stalnim prebivališčem v občini Mengeš,

- da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,

- da prijavijo program ali projekt, ki je predmet razpisa,

- da program ali projekt izvajajo na področju občine Mengeš ali da program ali projekt izvajajo izven nje in v njem aktivno sodelujejo člani ali prostovoljci, ki imajo stalno prebivališče v občini Mengeš,

- da imajo humanitarno dejavnost ali dejavnost socialnega varstva opredeljeno v svojih aktih,

- da nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Mengeš,

- da delujejo najmanj eno leto, 

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadovske in organizacijske pogoje za uresničevanje prijavljenih programov in projektov,

- da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih;

- da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi. 

Vrednost razpisa:

Vrednost javnega razpisa je 7.000,00 EUR.

Rok za oddajo prijav: 13. marec 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00