Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Ivančna Gorica za leto 2017

Razpisovalec:

Občina Ivančna Gorica

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Ivančna Gorica za področje športa je sofinanciranje naslednjih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog oziroma dejavnosti v športu:

Vsebine:

 • interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine ter interesna športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
 • športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
 • športna dejavnost študentov,
 • športna rekreacija,
 • kakovostni šport.

Razvojne in strokovne naloge oziroma dejavnosti v športu:

 • izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov v športu,
 • investiranje in vzdrževanje javnih športnih objektov,
 • večje športne prireditve,
 • delovanje športnih zvez na območju Občine Ivančna Gorica.

Potencialni prijavitelji:

Za sofinanciranje športnih programov lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:

 • športna društva in klubi, ki imajo sedež in registrirano športno dejavnost v Občini Ivančna Gorica,
 • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem in delovanjem na območju Občine Ivančna Gorica,
 • zavodi, samostojni športni delavci in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, vzgoje in izobraževanja,
 • gospodarske družbe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.

Vrednost razpisa:

Okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje področja športa za leto 2017, so:

 • 18031    Sofinanciranje strokovne službe in organov ZŠO                              11.000,00 EUR,
 • 18034    Priznanja za športnike in športne delavce                                                800,00 EUR,
 • 18035    Športne prireditve                                                                                       1.300,00 EUR,
 • 18036    Strokovno izobraževanje v športu                                                              800,00 EUR,
 • 18037    Programi za otroke in mladino                                                              37.500,00 EUR,
 • 18038    Kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija                                     167.500,00 EUR,
 • 18039    Programi planinstva                                                                                   3.700,00 EUR,
 • 18040    Upravljanje in vzdrževanje nogometnega stadiona                         50.000,00 EUR,
 • 18043    Sofinanciranje nakupa športne opreme                                                4.700,00 EUR,
 • 18044    Sofinanciranje gradnje in vzdrževanja športnih objektov                  8.000,00 EUR.

Rok za oddajo prijav: 10. marec 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00