Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Velike Lašče v letu 2017

Razpisovalec:

Občina Velike Lašče

Predmet javnega razpisa:

V skladu z Nacionalnim programom športa 2014‒2023 in Izvedbenim načrtom (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – 2014) morajo: (cit.) »izvajalci letnih programov športa dokazati znižanje cene športnega programa za vadeče zaradi javnega sofinanciranja programov. Izračuni cen morajo biti javno dostopni (prebivalcem mora biti nazorno predstavljeno, za koliko imajo cenejši športni program zaradi javnega sofinanciranja)«. 

Potencialni prijavitelji:

 Na razpisu lahko sodelujejo športna društva in klubi, šola in vrtec, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti v športu in imajo sedež v Občini Velike Lašče ali delujejo na območju Občine Velike Lašče in je v to dejavnost vključenih najmanj 60 % občanov Občine Velike Lašče ter izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o merilih za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/11).

Vrednost razpisa:

3./A1 Sofinanciranje športnih prireditev in programov društev ‒ proračunska postavka 18082:  15.000,00 evrov (programi pod točkami 2.1. do 2.9.),

 

3./A2 Sofinanciranje opreme za športna društva – proračunska postavka 18086: 2.000,00 evrov  (programi pod točko 2.10.).

Rok za oddajo prijav: 15. marec 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00