1. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leta 2016 - 2018

Razpisovalec:

CIZA, Zavod za razvoj podeželja, Šmartinska 134 a, 1000 Ljubljana, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem

Predmet javnega razpisa:

Predmet sofinanciranja so operacije ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom SLR LAS Sožitje med mestom in podeželjem za obdobje 2014 - 2020 na območju občin: Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica.

Tematska področja:

1.    tematsko področje Ustvarjanje delovnih mest,
2.    tematsko področje Razvoj osnovnih storitev,
3.    tematsko področje Varstvo okolja in ohranjanje narave,
4.    tematsko področje Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

 

Potencialni prijavitelji:

Upravičenci do podpore so pravne osebe javnega in zasebnega prava, nevladne organizacije, institucije regionalnega razvoja in samostojni podjetniki, ki izpolnjujejo ostale razpisne pogoje.

Vrednost razpisa:

278.000 €

Zneski in delež financiranja:

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%

Opombe:

Javni poziv je objavljen od 19.12.2016 in je odprt do 30.9.2017 oz. do porabe sredstev, pri čemer so opredeljeni naslednji presečni roki za sprejem vlog: 
•    Prvi rok za sprejem vlog  je od 19.12.2016 do 28.2.2017 do 24.00 ure.
•    Drugi rok za sprejem vlog  je od 1.3.2017 do 30.5.2017 do 24.00 ure.
•    Tretji rok za sprejem vlog je od 1.6.2017 do 30.9.2017 do 24.00 ure.

 

Rok za oddajo prijav: 30. september 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619