Program Kreativna Evropa-Projekti sodelovanja 2018 napoved razpisa

Razpisovalec:

EACEA

Predmet javnega razpisa:

Do podpore so upravičeni kulturno-umetniški projekti nepridobitne narave. Upravičene dejavnosti morajo biti namenjene uresničevanju ciljev in prednostnih nalog podprograma Kultura. Podpora bo namenjena projektom, ki se ukvarjajo predvsem z (A) nadnacionalno mobilnostjo, (B) razvojem občinstva in (C) krepitvijo zmogljivosti, tj. (1) digitalizacijo, (2) novimi poslovnimi modeli ter (3) izobraževanjem in usposabljanjem.

Prijavitelji lahko izbirali  med tremi kategorijami projektov sodelovanja.

Kategorija 1 – Projekti sodelovanja manjšega obsega vključuje vodjo projekta in vsaj dva druga partnerja z uradnim sedežem v vsaj treh različnih državah, ki sodelujejo v podprogramu Kultura.

Kategorija 2 – Projekti sodelovanja večjega obsega vključuje vodjo projekta in vsaj pet drugih partnerjev z uradnim sedežem v vsaj šestih različnih državah, ki sodelujejo v podprogramu Kultura.

Kategorija 3-kot novost bodo v letu 2018 podprti projekti promocije evropske kulturne dediščine kot skupnega imenovalca ki bodo prispeval k zavedanju o skupni zgodovini in vrednotah ter povečali pripadnost k EU.

 

Potencialni prijavitelji:

Prijavitelji (vodje projektov) in partnerji so lahko javne ali zasebne organizacije, dejavne v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, ki obstajajo kot pravna oseba vsaj dve leti in imajo sedež v državi, ki sodeluje v (pod)programu.
Novost razpisa za leto 2017 je izstop Turčije iz programa Ustvarjalna Evropa in pogojni vstop Izraela. Seznam t. i. tretjih držav, upravičenih do sodelovanja pri programu, preverite na spletu Izvajalske agencije EACEA.

Zneski in delež financiranja:

Kategorija 1: za projekte sodelovanja manjšega obsega lahko zaprosite največ 200.000 EUR in do 60 % upravičenega proračuna.

Kategorija 2: za projekte sodelovanja večjega obsega lahko zaprosite največ 2 milijona EUR in do največ 50 % upravičenega proračuna.

Kategrija 3: še ni znano.

Opombe:

Razpisni roki za leto 2018 bodo objavljeni konec meseca septembra 2017.

Rok za oddajo prijav: 23. november 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda

od 9.00 do 15.00 oz. po dogovoru

T: 01 3209 484

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda 

od 8.00 do 15.00 oz. po dogovoru

T: 059 927 619