Program Kreativna Evropa-Projekti sodelovanja 2018

Razpisovalec:

EACEA

Predmet javnega razpisa:

V okviru podprograma Kultura programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen podpori za projekte evropskega sodelovanja za leto 2018.

Prednostne naloge:  
- spodbujanje nadnacionalne mobilnosti umetnikov in strokovnjakov, da se jim omogočita sodelovanje na mednarodni ravni ter mednarodno uveljavljanje njihovih poklicnih poti in dejavnosti; 
- krepitev razvoja občinstva kot sredstva za spodbujanje zanimanja za kulturna in ustvarjalna dela, snovno in nesnovno kulturno dediščino ter izboljšanje dostopa do njih; 
- krepitev zmogljivosti z inovativnimi pristopi k ustvarjanju in razvoju novih modelov za ustvarjanje prihodkov, upravljanja in trženja kulturnih sektorjev; 
- spodbujanje medkulturnega dialoga ter pomoč pri vključevanju beguncev v družbo.

Kategorija 1 – Manj obsežni projekti sodelovanja
Vključujejo vodjo projekta in vsaj dva druga partnerja s pravnim sedežem v vsaj treh različnih državah, ki sodelujejo v podprogramu Kultura v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Prijavite lahko projekte v višini največ 200 000 EUR, sofinancira se do 60 % upravičenih stroškov.

Kategorija 2 – Obsežnejši projekti sodelovanja
Vključujejo vodjo projekta in vsaj pet drugih partnerjev s pravnim sedežem v vsaj šestih različnih državah, ki sodelujejo v podprogramu Kultura v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Prijavite lahko projekte v višini največ 2 000 000 EUR, sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov.

 

Potencialni prijavitelji:

Prijavitelji (vodje projektov) in partnerji so lahko javne ali zasebne organizacije, dejavne v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, ki obstajajo kot pravna oseba vsaj dve leti in imajo sedež v državi, ki sodeluje v (pod)programu.
Novost razpisa za leto 2017 je izstop Turčije iz programa Ustvarjalna Evropa in pogojni vstop Izraela. Seznam t. i. tretjih držav, upravičenih do sodelovanja pri programu, preverite na spletu Izvajalske agencije EACEA.

Zneski in delež financiranja:

Kategorija 1: za projekte sodelovanja manjšega obsega lahko zaprosite največ 200.000 EUR in do 60 % upravičenega proračuna.

Kategorija 2: za projekte sodelovanja večjega obsega lahko zaprosite največ 2 milijona EUR in do največ 50 % upravičenega proračuna.

 

Opombe:

Projekti lahko trajajo do 2 leti

Rok za oddajo prijav: 18. januar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619