Program Erasmus+:Šport-Majhna partnerska sodelovanja

Razpisovalec:

EACEA

Predmet javnega razpisa:

Partnerska sodelovanja so zlasti inovativni projekti s ciljem:

  • spodbujanju socialnega vključevanja in enakih možnosti v športu;
  • spodbujanju tradicionalnih evropskih športov in iger;
  •  podpiranju mobilnost prostovoljcev, trenerjev, menedžerjev in osebja neprofitnih športnih organizacij;
  • varovanju športnikov, zlasti najmlajših, pred zdravstvenimi in varnostnimi tveganji z izboljšanjem pogojev za trening in tekmovanja;
  • spodbujanju izobrazbe v športu in prek njega, s posebnim poudarkom na razvoju spretnosti.

Potencialni prijavitelji:

Katera koli neprofitna organizacija ali javni organ, dejaven na podroþju športa, s sede­žem v državi Programa ali kateri koli partnerski državi sveta (glej vodnik).
Taka organizacija je lahko na primer (neizčrpen seznam):
 -javni organ, pristojen za podroþje športa, na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;

 -nacionalni olimpijski komite ali nacionalno športno združenje;

 - športna organizacija na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;

 - nacionalna športna liga;

 -športni klub;

 -organizacija ali zveza, ki predstavlja športnike;

 -organizacija ali zveze, ki predstavljajo strokovnjake in prostovoljce na podroþju športa (na primer trenerje, menedžerje itd.);

 -organizacija, ki predstavlja gibanje šport za vse;

- organizacija, aktivna na področju spodbujanja telesne dejavnosti;

- organizacija, ki predstavlja sektor rekreativnih aktivnosti. 

Zneski in delež financiranja:

najvišja dovoljena dotacija je 60.000 € oz. največ 80 % upravičenih stroškov

Opombe:

Kje se prijaviti? Pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v Bruslju 

Minimalno število partnerjev so 3 neprofitne organizacije ali javni organi, dejavni na področju športa, iz 3 programskih držav;Prijavni rok še ni odprt.

 

Rok za oddajo prijav: 6. april 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619