Program Erasmus+:Ključni ukrep 3:Podpora za reformo politik-Srečanja mladih in oblikovalcev politik na področju mladine

Razpisovalec:

EACEA

Predmet javnega razpisa:

Ta ukrep spodbuja aktivno udeležbo mladih v demokratičnem življenju in razpravo, usmerjeno v teme in
prednostne naloge, ki so bile opredeljene v strukturiranem dialogu in prenovljenem političnem okviru na področju
mladine. Strukturirani dialog je ime, ki se uporablja za razprave med mladimi in oblikovalci politik na področju
mladine za doseganje rezultatov, ki so uporabni pri oblikovanju politik. Razprava je strukturirana okoli prednostih
nalog in časovnega razporeda ter predvideva dogodke, na katerih mladi razpravljajo o dogovorjenih temah med
seboj ter z oblikovalci politik, strokovnjaki na področju mladine in predstavniki javnih organov, ki so odgovorni za
področje mladine. Več informacij o strukturiranem dialogu je na voljo na spletišču Evropske komisije.

Potencialni prijavitelji:

 neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija;
 evropska mladinska nevladna organizacija;
 javni organ na lokalni ali regionalni ravni,
s sedežem v državi Programa ali sosedski partnerski državi EU (glej vodnik po programu)

Opombe:

Kje se prijaviti? Pri nacionalni agenciji v državi, v kateri ima organizacija prijaviteljica sedež.Nacionalna agencija za ta ukrep je Zavod Movit .

Rok za oddajo prijav: 4. oktober 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619