Program Erasmus+:Ključni ukrep 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks-Strateška partnerstva na področju mladine

Razpisovalec:

EACEA

Predmet javnega razpisa:

Ukrep podpira:

-Projekte strateških partnerstev na področju mladine . To so projekti izmenjave praks, implementacije inovativnih pristopov in sodelovanja med partnerji iz različnih programskih držav, ki predstavljajo pomemben prispevek h krepitvi kompetenc akterjev v mladinskem sektorju za višjo kakovost mladinskega dela, krepitev participacije mladih in njihovega aktivnega državljanstva oziroma spodbujanje (socialnega) podjetništva mladih.)

-Transnacionalne mladinske pobude. To so projekti, namenjeni predvsem sodelovanju skupin mladih z namenom spodbujanja njihove družbene ozaveščenosti in podjetnosti. 

Potencialni prijavitelji:

Sodelujoča organizacija je lahko katera koli javna ali zasebna organizacija s sedežem v državi Programa ali kateri koli partnerski državi sveta .( glej vodnik za upravičene države).
Taka organizacija je lahko na primer:
 visokošolska institucija;
 šola/zavod/center za izobraževanje (na kateri koli ravni, od predšolskega do srednješolskega izobraževanja, vključno s poklicnim izobraževanjem in izobraževanjem odraslih);
 neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija;
 javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji);
 javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;
 socialni partner ali drug predstavnik sveta dela, tudi gospodarske zbornice,
industrija, obrtniška/poklicna združenja in sindikati;
 raziskovalni inštitut;
 fundacija;
 medpodjetniški center za usposabljanje;
 podjetja, ki zagotavljajo skupna usposabljanja (usposabljanja v sodelovanju z drugimi);
 kulturna organizacija, knjižnica, muzej;
 organ, ki zagotavlja poklicno informiranje in svetovanje;
 organ, ki potrjuje znanje, spretnosti in kompetence, pridobljene z neformalnim in priložnostnim učenjem;
 evropska mladinska nevladna organizacija;
 skupina mladih, ki je aktivna na podroþju mladinskega dela, vendar ne nujno v okviru mladinske organizacije (tj. neformalna skupina mladih).

Opombe:

Kje se prijaviti? Pri nacionalni agenciji v državi, v kateri ima organizacija prijaviteljica sedež.
Nacionalna agencija za ta ukrep je Zavod Movit .

Rok za oddajo prijav: 4. oktober 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619