Program Erasmus+:Ključni ukrep 1 (KU1) – učna mobilnost posameznikov-mladinske izmenjave

Razpisovalec:

 Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo

Predmet javnega razpisa:

Mladinske izmenjave predstavljajo učinkovito orodje neformalnega in priložnostnega učenja v mladinskem delu in lahko služijo kot vstopna točka v program novim prijaviteljem. Skupinam mladih iz različnih držav omogočajo, da skupaj preživijo do 21 dni in raziskujejo teme, ki jih družijo.

 

Potencialni prijavitelji:

Sodelujoča organizacija je lahko:
 neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija,
 evropska mladinska nevladna organizacija,
 socialno podjetje,
 javni organ na lokalni ravni,
 skupina mladih, ki je aktivna na podroþju mladinskega dela, vendar ne nujno v
okviru mladinske organizacije (tj. neformalna skupina mladih);
in tudi:
 javni organ na regionalni ali nacionalni ravni,
 združenje regij,
 evropsko združenje za teritorialno sodelovanje,
 profitna organizacija, ki je aktivna na podroþju družbene odgovornosti gospodarskih
družb;
s sedežem v državi Programa ali sosedski partnerski državi EU

V primeru neformalne skupine eden od članov skupine, ki je star najmanj 18 let, prevzame vlogo predstavnika in odgovornost v imenu skupine. 

Vrednost razpisa:

Skupni proračun za ta razpis za zbiranje predlogov je ocenjen na 1 871,1 milijona EUR, in sicer: - izobraževanje in usposabljanje 1 645,6 milijona EUR; - mladina 186,7 milijona EUR; - Jean Monnet 11,4 milijona EUR; - šport 27,4 milijona EUR.

Opombe:

Kje se prijaviti? Pri nacionalni agenciji v državi, v kateri ima organizacija prijaviteljica sedež.
Nacionalna agencija za ta ukrep je Zavod Movit.

Rok za oddajo prijav: 4. oktober 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619