Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v Občini Logatec za leto 2016

Razpisovalec:

Občina Logatec

Predmet javnega razpisa:

1 so finančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto 2016, namenjena sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov. Javni kulturni programi in kulturni projekti bodo financirani v okviru sredstev, ki so na razpolago za posamezno področje. Sofinancirani bodo tisti javni kulturni programi oziroma kulturni projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.

2 V javni interes sodijo tisti javni kulturni programi in kulturni projekti, ki so lokalnega pomena in so pomembni za območje občine Logatec, in jih iz javnih sredstev financira Občina Logatec. - Javni kulturni programi, ki zadoščajo pogoju, da sodijo v javni interes in se jih sofinancira, morajo vsebovati vsaj 2/3 na območju občine Logatec izvedenih dogodkov. Prednost v višini sofinanciranja imajo programi tistih upravičencev, ki so v Centralnem registru društev evidentirani kot kulturno umetniška društva. - Kulturni projekti, ki zadoščajo pogoju, da sodijo v javni interes in se jih sofinancira, morajo biti izvedeni na območju občine Logatec, vsebine projektov založništva pa morajo biti povezane z občino Logatec. Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev (izdaja knjige, obnova kulturnega spomenika, gledališka predstava, koncert, štipendija ipd.), ki jo financira država oziroma lokalna skupnost.

3 Kulturne prireditve je potrebno najavljati, oglaševati in pojasnjevati v slovenščini.

 

Razpisno področje: javni kulturni programi, kulturni projekti in kulturni projekti s področja založništva. Razpisno področje vsebuje različne dejavnosti kulture in sicer: v javni interes na področju ljubiteljske kulture sodijo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih, intermedijskih in drugih umetnosti na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture. 

Potencialni prijavitelji:

Izvajalci javnih kulturnih programov so: - pravne osebe, ki imajo sedež v občini Logatec in delujejo v občini Logatec in katerih dejavnost je po kvaliteti ali po pomenu primerljiva s kulturno dejavnostjo javnih zavodov z njihovega delovnega področja, - pravne osebe, ki imajo sedež v občini Logatec in delujejo v občini Logatec in katerih dejavnost se praviloma ne zagotavlja v javnih zavodih, so pa njihovi kulturni programi v javnem interesu.

Izvajalci kulturnih projektov so:

- posamezniki s stalnim ali začasnim prebivališčem v občini Logatec in pravne osebe, ki imajo sedež v občini Logatec in delujejo v občini Logatec in niso javni zavodi, oziroma se njihovi kulturni programi ne financirajo kot javni kulturni programi.

- Ne glede na prejšnji odstavek lahko konkurirajo tudi javni zavodi oziroma izvajalci javnih kulturnih programov, ki imajo sedež v občini Logatec in delujejo v občini Logatec, za kulturne projekte, ki jih financirajo drugi javni financerji.

- Izvajalci javnih kulturnih programov in javni zavodi, ki imajo sedež v občini Logatec in delujejo v občini Logatec, lahko izjemoma pridobijo sredstva od istega financerja tudi za kulturne projekte, ki jih ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.

- V primeru, da javni zavod oziroma izvajalec javnega kulturnega programa, ki ima sedež v občini Logatec in deluje v občini Logatec, pridobi javna sredstva za kulturne projekte od drugega financerja, mora o tem obvestiti svojega ustanovitelja oziroma financerja javnega kulturnega programa. 

Vrednost razpisa:

- za javne kulturne programe: 59.000,00 EUR,

- za kulturne projekte: 8.000,00 EUR,

- za kulturne projekte s področja založništva: 2.000,00 EUR

Rok za oddajo prijav: 1. april 2016

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru