Festival NVO

Festival nevladnih organizacije je priložnost za predstavitev širine delovanja društev, zasebnih zavodov in ustanov širši javnosti in spoznavanju, mreženju ter izmenjavi mnenj med nevladnimi organizacijami. V ta namen smo organizirali:

2010 - Praznik društev v srcu na Geossu 7. in 8. maja 

2015 - Vrtiljak nevladnih organizacij v parku Zvezda v Ljubljani 4. junija

DRUŠTVA SO PRAZNOVALA NA GEOSS-U


V petek, 7. in soboto, 8. maja 2010 se je na Spodnji Slivni ob geometričnem središču Slovenije družilo 600 udeležencev festivala. 
 

Stičišče NVO Srca Slovenije je organiziralo pravi praznik društev, saj se je v dveh dneh predstavilo preko 50 nevladnih organizacij iz celotne regije z izvedbo delavnic, posvetov, nastopov na odru in izvajanjem društvenega programa na prireditvenem prostoru pod vznožjem Geoss-a.                                     

Vabilu k sodelovanju so se odzvala tako kulturna, turistična, športna, rokodelska, gasilska društva, skavti in drugi, ki so pripravili zanimive predstavitve na svojih stojnicah in pester program na odru. 

S pomočjo članov društev iz Vač in Slivne, ki so se izkazala pri tehnični izvedbi prireditve, smo uspeli pripraviti prostor, na katerem so društva s predstavitvami in delavnicami pokazala kaj vse počnejo. Bogat dvodnevni program na odru so pripravila društva sama, pri izvedbi je sodelovalo več kot 300 prostovoljcev.

Ob dogodku smo povezali tudi podporne organizacije, ki nudijo strokovno pomoč in podporo društvom in si prizadevajo za boljši položaj nevladnega sektorja. V dvorani so podporne organizacije predstavile svoje programe delovanja in možnosti katere lahko društva izkoristijo pri svojem razvoju.

Slike s festivala si lahko ogledate v galeriji.

SODELUJOČE NVO 

 

Association "Honey Land" from Opolskie Region

AMD Litija

Avto-moto zveza Slovenije
Dunajska 128, 1000 Ljubljana 
www.amzs.si
T: 01 5305 200
E: vodstvo@amzs.si


Avto-moto zveza Slovenije je nacionalna avtomobilska zveza z več kot 100-letno tradicijo. Združuje 82 avto-moto društev z več kot 125.000 člani. AMZS članom zagotavlja pomoč na cesti v Sloveniji in mednarodno pomoč na cesti v tujini, v sodelovanju in s tujimi avtomobilskimi klubi.

Društvo AIA - društvo za izboljšanje kvalitete življenja
Hribarjeva 10, 1234 Mengeš
www.srce-me-povezuje.si/drustvo-aia
T: 031 369 584
E: drustvo.aia@gmail.com


Temeljno načelo društva je biti odprt za nove ideje, oblike delovanja in združevanja. Cilj društva je spodbujanje k aktivnemu preživljanju prostega časa, krepitev pozitivnih socialnih stikov in vpliv na razvoj pozitivnih vrednot. Zato je namen društva delovati na vseh področjih, ki bogatijo življenje.

Društvo Ajda Domžale

Društvo za razvoj in varovanje Geossa
Vače 10, 1252 Vače
www.srce-me-povezuje.siwww.drustvo-geoss.si
T: 0599 27 619, 01 897 60 95
E: info@srce-me-povezuje.si, info@drustvo-geoss.si


Društvo se je razvilo na osnovi projekta GEOSS. Deluje na treh ravneh: na lokalni ravni društvo prispeva k razvoju in večji prepoznavnosti širšega območja Vač in Slivne, na regionalni ravni vrši nalogo podpornega okolja za nevladne organizacije, na nacionalni ravni je skrbnik širšega območja Geoss. 

Društvo Gledališče Kolenc
Vače 24, 1252 Vače
T: 01 8976 680, 031 225 097
E: jani.kolenc@siol.net


Osnovna dejavnost društva je vzpodbujanje učenja s pomočjo umetnosti in narave. V ta namen društvo predstavlja najrazličnejše vsebine in jih na gledališki način posreduje šolski mladini v skladu z učnimi načrti, drugim pa po naročilu v obliki najrazličnejših tematskih doživljajskih uprizoritev.

Društvo za razvoj podeželja Laz
Zg. Jablanica 1, 1275 Šmartno pri Litiji
www.srce-me-povezuje/drustvolaz
T: 070 303 321
E: drustvo.laz@gmail.com


Društvo za razvoj podeželja Laz si prizadeva za izboljšanje življenja na podeželju v naseljih v Jablaniški dolini. Cilji in naloge društva so usmerjeni v izboljševanje življenja na podeželju v vseh elementih bivanja, od izboljšanja vaške infrastrukture, do razvoja dopolnilnih dejavnosti na domačijah.

Društvo nezaposlenih in socialno ogroženih Slovenije
Cesta na Zlata polje 6, 1412 Kisovec
T: 041 806 350, 041 245 017


Društvo nezaposlenih in socialno ogroženih Slovenije je soustanoviteljica Zavoda Risi – EAPN Slovenija, ki se bori proti revščini in socialni izključenosti. 

Društvo podeželske mladine Moravče
Vegova ulica 7, 1251 Morvče
http://dpm-moravce.blogspot.com
T: 031 453 654 
E: dpm.moravce@gmail.com


Društvo podeželske mladine Moravče je prostovoljno društvo, ki se ukvarjamo z raznimi športnimi in kulturnimi aktivnostmi. Priredijo kmečki praznik v Moravčah in sodelujejo z ostalimi društvi po celi Sloveniji. 

Društvo podeželskih žena in deklet Polšnik
Mamolj 30, 1282 Sava
T: 031 285 321
E: bevc.marina@gmail.com


Društvo podeželskih žena in deklet Polšnik deluje od leta 2000 na področju ohranjanja starih običajev, 1 x letno pripravi kmečke dneve v mesecu juliju, skrbi za izobraževanje svojih članov z organiziranjem tečajev in strokovnih ekskurzij ter aktivno sodeluje na sejmih in prireditvah po Sloveniji. 

Društvo prijateljev vaške situle
Vače 29, 1252 Vače
E: dominik.pecar@gmail.com


Društvo se ukvarja s preučevanjem vaške situle in izdelovanjem različnih spominkov situle in posameznih motivov, ki so na situli uprizorjeni. 

Društvo rokodelcev moravške doline 
Vegova 7, Moravče
T: 041 283 801
E: branka.bizjan@gmail.com


Rokodelci ohranjajo skoraj izumrle obrti v Srcu Slovenije in učimo mlajši rod. Izdelujejo rokodelske izdelke na tradicionalen način in oživljamo ljudske spretnosti.

Društvo Skrinjca
Štajersk cesta 9, 1225 Lukovica
www.srce-me-povezuje.si/drustvo-skrinjca
T: 040 713 187
E: skrinjca@gmail.com

Društvo Skrinjca skrbi za ohranjanje starih predmetov, knjig, pesmi, rokodelske dejavnosti v ta namen pripravlja delavnice, zanimive razstave in prireditve.

Društvo za ohranjanje dediščine
Gradež 4, Gradež, 1311 Turjak
www.gradez.si
T: 041 766 116 
E: dodgradez@gmail.com


Društvo upravlja s staro sušilnico sadja na drva in suši ekološko sadje, organizira naravoslovne dneve, turistične obiske in tradicionalne prireditve, ohranjanja običaje, stara opravila, tradicionalne pridelave in predelave. V društvu deluje tudi skupina »Suhe češplje«.

Društvo za razvoj Slivne
Društvo za razvoj Slivne
Slivna 15, 1252 Vače
T: 031 304 693
E: drustvo.slivna@gmail.com


Ustanovitev društva je bila z željo, da se vaščani zberejo v pravno osebo in preko nje pričnejo z aktivnostmi za razvoj kraja. Predvsem turistični prepoznavnosti.


Društvo Zapotok, Sekcija za zdravo življenje
Zapotok 10 b , 1292 IG
T: 041/585 695, 041/222 312 
E: drustvo.zapotok@gmail.com


Namen in poslanstvo Društva Zapotok so predvsem športno rekreacijske aktivnosti ter spodbujanje k zdravemu načinu življenja in sobivanja z naravo. Sekcija za zdravo življenje, vas popelje v svet zdravilnih zelišč, bogati z nasveti za zdrav način življenja, organizira delavnice, vadbo hatha joge, pohode. 

Društvo žena in deklet Vače

Vače 28, 1252 Vače
 
HUD KUD, Perkakšns in Kike 
CKS1, 1270 Litija
www.hudkud.com
T: 041 475 222 
E: aljaz@hudkud.com


Perkakšns so najglasnejši člani HUD KUDa, ki se že od leta 2001, ko so se predstavili na Zarjavelih trobentah v Litiji, ukvarjajo z igranjem na različna tolkala. Kike so svoje delovanje začele v letu 2005, ko so skupaj s Perkakšns pripravile projekt Moja Afrika. 

KUD Art Club Litija
Ponoviška cesta 12, 1270 Litija
www.srce-me-povezuje.si/artclublitija
T: 031-462-301 Zvone
E: artclublitija@gmail.com


KUD Art Club Litija je bil ustanovljen 1995, ko so se javnosti predstavili umetniki društva s skupinsko več medijsko razstavo »Civilizacija faza III.« na kateri so predstavili namen delovanja, izraziti se v video filmu in slikarstvu na alternativen, sodoben in družbeno kritičen umetniški način.

KUD Jakoba Aljaža 
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode

V KD Jakoba Aljaža deluje mešani pevski zbor z 20 pevci. V zboru je tudi harmonikašica, citrarka ter dva člana, ki se ukvarjata z risanjem.

KUD Jevnica
Jevnica 36, 1281 Kresnice
T: 031 860 015 
E: kudjevnica@volja.net


KUD Jevnica je nadaljevalec več stoletne tradicije najraznovrstnejše kulturne dejavnosti v tem kraju. Težko življenje je vplivalo, da so ljudje začeli iskati načine za lajšanje tegob, zato se je rodila ljudska duhovna kultura. Načrtno kulturno delovanje pa se je začelo leta 1921. 

KUD Lipa Vače, Gledališče GEOSS
Vače 28, 1252 Vače
T: 01 8976 680, 031 225 097
E: jani.kolenc@siol.net


Društvena aktivnost ima dve dejavnosti: Moški pevski zbor GEOSS in Gledališče GEOSS. Kot pravo ljudsko gledališče, kakršno se spodobi za središče srca Slovenije, je gledališče, v katerem se, kot nekoč, navdušeno poje, pleše in igra ter z gledališkimi doživetji uživa v rasti. 

KUD Muze Premoderne Umetnosti
Spodnji Hotič 19, 1270 Litija
www.premoderno.com
T: 031 570 052 
E: premoderna@gmail.com


KUD Muze premoderne umetnosti in ima prostore za stalno zbirko premodernih del v bivšem hlevu v Sp. Hotiču v t.i. Muzeju Premoderne umetnosti. Tu je vse od ustanovitve sodelovalo preko 100 različnih umetnikov skozi različne umetniške smeri od sodobne umetnosti, jezza, filma animacije, igre in plesa.

KUD Ristanc
Dolsko 113, 1262 Dol pri Ljubljani
www.srce-me-povezuje.si/ristanc
T: 041/260-727 
E: natasa.polanec@gmail.com


Osnovna dejavnost KUD Ristanc je lutkarija. Ustvarjajo lutkovne predstave, večinoma za otroke, in prirejajo različne ustvarjalne delavnice za vse starosti. Za svoje delo so prejeli priznanje JSKD.

KUD Venčeslav Taufer Dole pri Litiji 
Dole 7, 1273 Dole pri Litiji
www.srce-me-povezuje.si/kud-dole
E: kud@dole.si

KUD Dole nadaljuje tradicijo stoletne kulturne ustvarjalnosti v kraju. V sodelovanju s šolo in drugimi društvi v kraju skrbijo za kvaliteto življenja in popestritev praznikov na Dolah pri Litiji. V društvu deluje pevski zbor Zlati žarek, pevska skupina Izgnanci, mladi godci in gledališka skupina Teater 13.

KUD Vidovo
Šentvid pri Stični 70, 1296 Šentvid pri Stični
T: 041 780 831
E: farmerdoo@gmail.com


Člani Kulturnega društva Vidovo prihajajo iz Šentvida. V njem deluje moški in ženski pevski zbor, otroška in odrasla folklorna skupina ter gledališka skupina. Ta je uprizorila že 14 predstav, predvsem komedije. Poleg domačih gostovanj se pevci in folklora udeležujejo tudi festivalov v tujini. 

Kulturno izobraževalno društvo Limbar
Vegova 9, 1251 Moravče
http://kidlimbar.si

Kulturno izobraževalno društvo Limbar Moravče združuje navdušence, ki delijo skupno vizijo, poslanstvo in vrednote društva iz kraja in okolice. V okviru društva delujejo tri skupine: komorni zbor, dramska skupina in ustvarjalne delavnice mladih.

LAS Srce Slovenije

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija
www.razvoj.si/las
T: 01 896 27 13
E: las@razvoj.si


Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije je bila ustanovljena z namenom spodbujati razvoj podeželja s pomočjo sredstev 4. osi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) - LEADER. LAS deluje na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.

Mule, društvo za celostno bivanje
Iška 51, 1292 Ig
www.srce-me-povezuje.si/drustvo-mule
T: 051 314 515
E: mule.drustvo@gmail.com

 

Ukvarjajo se z različnimi vidiki bivanja. Njihovi projekti spodbujajo razmišljanje, negovanje odnosa do sebe, drugih in do okolja zato, da odgovorno opustimo dejanja, ki niso v skladu z načeli trajnosti. V projektih posredujejo izkušnje iz primerov dobre prakse in jih aplicirajo v dano okolje.
 

PGD Litija

Ljubljanska cesta 10, 1270 Litija
www.pgd-litija.si
T: 041 365 648
E: pgd.litija@siol.net


Je osrednje gasilsko društvo v občini Litija in poleg nalog na svojem teritoriju opravlja tudi naloge širšega pomena. V zadnjih letih je društvo zelo pomladilo svoje vrste, ter dobilo dodaten zagon za naloge, ki društvo čakajo v prihodnje. Med njimi je tudi nabava vozila in novogradnja gasilskega doma.
 

PGD Vače

Planinsko društvo Litija

Ul. Mire Pregljeve 1, 1270 Litija
T: 041 320 144
E: ana.mohar@gmail.com


Planinsko društvo deluje na področju izletništva, delo z mladino, taborništvo, vzdrževanje planinskih poti, varstvom gorske narave, organiziramo množične pohode, Badjurova krožna pot, Zasavska pot, alpinizem, vzdrževanje Planinskega doma Janče.

Pravno informacijski center nevladnih organizacij - PIC 
Povšetova 37, 1000 Ljubljana 
www.pic.si
T: 01 521 18 88
E: pic@pic.si


PIC opravlja dejavnost obveščanja, svetovanja, izobraževanja in raziskovanja na pravnem področju v podporo nevladnim organizacijam, drugim civilnim gibanjem in posameznikom pri varstvu človekovih pravic, prava okolja in vključevanja nevladnih organizacij v procese odločanja. 

Slovenska zveza za tobačno kontrolo
Kopitarjeva 2, 2000 Maribor
www.tobak-zveza.si
T: 02 620 98 57
E: info@tobak-zveza.si, nvo.zdravje@tobak-zveza.si


SZTK je prostovoljno, samostojno, nestrankarsko in nepridobitno združenje NVO, ki delujejo v javnem interesu na področju promocije zdravja. Nosilka Vsebinske mreže za zdravje »Vzpostavitev in razvoj podpornega okolja za informiranje, mreženje, krepitev in participacijo NVO na področju zdravja v RS in EU«.

Socialna akademija
Janeza Pavla II 13, 1000 Ljubljana
www.socialna-akademija.si
T: 041 376 781
E: mojca.perat@gmail.com


Socialna akademija je zavod, ki preko izobraževanja, raziskovanja in kulture omogoča mladim in odraslim, da so družbeno odgovorni in dejavni v javni sferi, v družini, na delovnem mestu ter v civilni družbi. Imajo več področij delovanja študij Socialne akademije, diskusijske kavarne, izobraževalne seminarje, raziskovanje in razvoj idr.

Športno društvo Breg – Tenetiše
Tenetiše 2, 1270 Litija
www.srce-me-povezuje.si/sd-bit
E: matic.sdbit@gmail.com

Mlado športno društvo, katerega glavni motiv je druženje in rekreacija. Ukvarjajo se z različnimi aktivnostmi, ki so odvisni predvsem od letnega časa. Poleti je to spuščanje po rekah, pozimi pa smučanje in sankanje. Poleg tega organizirajo kolesarske ter pohodniške izlete ter različne izobraževalne tečaje. 

Športno društvo Medoka 
Prešernova 45, 1230 Domžale
www.srce-me-povezuje.si/medoka
T: 041 717 967
E: sd.medoka@gmail.com


Prvotni namen delovanja društva je organizirano udeleževanje na tekih, kar smo razširili še na ostale športe, celotno idejo pa zavzema prevzeti slogan: Mens sana in corpore sano - Zdrav duh v zdravem telesu. Promocija zdravega življenja je tako prvotni cilj in bistvo MEDOKE.

ŠOK - Združenje študentska organizacija Komenda
Žeje pri Komendi 116, 1218 Komenda
www.zsok.si
T: 05 907 1 070
E: info@zsok.si


Področje delovanja Združenja študentska organizacija Komenda-ŠOK je, v prvi vrsti, skrb za izvajanje študentskih interesnih in obštudijskih dejavnosti ter vodenje aktivne študentske politike na področju izobraževanja, socialnega in ekonomskega položaja študentov ter mednarodnega sodelovanja.

TD Kanja Trzin
Ljubljanska 12f, 1236 Trzin
www.td-trzin.si

Turistično društvo Moravče
Vegova c. 19, 1251 Moravče
T: 041 326 292
E: jancar.dani@gmail.com


TD Moravče deluje na področju promocije turizma. Ozavešča občane o pomenu naravne in kulturne dediščine in v ta namen spodbuja dejavnost otroške folklorne skupine, pripravlja razstave, sodeluje na sejmih in organizira dogajanja na Učno sprehajalni poti Rača z namenom, da se z naravno in kulturno dediščino spontano srečajo tudi mladi.

Turistično rekreativno društvo Turnše Češenik 
Turnše 42 ,1233 Dob
www.srce-me-povezuje.si/trd-turnse-cesenik
T: 051 320 140
E: trd.turnse.cesenik@gmail.com


Svojim članom omogočajo, da v okviru zmožnosti, uresničujejo svoje zamisli in sodelujejo pri projektih, ki jim odgovarjajo. Delujejo na različnih področjih ter razpolagajo s prireditvenim prostorom, brunarico, toplarjem, igriščem za nogomet in smučiščem z vlečnico.

Turistična zveza Medvode 
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 MEDVODE

www.tzm.si
T: 01/ 361 43 46, 041 378 050
E: ticmedvode@tzm.si


Turistična zveza Medvode je bila ustanovljena leta 2001 s strani turističnih društev v Medvodah. Je prostovoljna, samostojna, nepolitična in nepridobitna organizacija, v kateri so združena turistična društva, in sicer TD Katarina, TD Goričane-Vaše, TD Žlebe-Marjeta, TD Zbilje, TOD Smlednik, TD Pirniče, TD Dragočajna-Moše, TD Hraše.

Zavod Risi

ZSKSS, Skavtski steg Litija 1

Valvazorjev trg 1, 1270 Litija
http://zskss.skavt.net
T: 041 885 356 
E: tjasa.brinovec@gmail.com


Skvatski steg Litija 1 je del Združenja slovenskih katoliških skavtov in skavtinj. Mlade skušajo preko skavtskih vrednot (čut do Boga, sočloveka, narave) in veščin (orientacija, ognji, vozli…) ter po načelih ustanovitelja lorda Baden Powella vzgojiti v odgovorne fante in dekleta. 

Zveza joga društev Slovenije
Celovška 108, p.p. 4341, 1000 Ljubljana
www.jvvz.orgwww.mreza-zdravja.si
T: 040 630 870
E: julija@joga-zveza.si


Delujejo na področju krepitve zdravja in miru v svetu, zaščite človekovih pravic, okolja in vseh bitij po načelih strpnosti, spoštovanja in svobode. Jogo razvijajo kot celostni sistem, ki omogoča zdrav način življenja. S ciljem pospeševati fizično, mentalno, družbeno in duhovno zdravje.

Zveza strojnih inženirjev Slovenije ZSIS 
Karlovška cesta 3, Ljubljana 
www.zveza-zsis.siwww.minvo.si
T: 01 425 4757, 01 4215 380, 041 586 285
E: info@zveza-zsis.si, projektess-mju@zveza-zsis.si 


V ZSIS je vključeno 21 društev, sekcij in komisij, 1500 rednih članic in članov – inženirjev, tehnikov, magistrov in doktorjev z izobrazbo strojne smeri. Promovirajo in ozaveščajo javnosti o pomembnosti znanosti, raziskav, tehnologij in tehnike za razvoj ter nudijo strokovno pomoč NVO s tega področja.

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda

od 9.00 do 15.00 oz. po dogovoru

T: 01 3209 484

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda 

od 8.00 do 15.00 oz. po dogovoru

T: 059 927 619