Stičišče NVO osrednje Slovenije

Vsebine projekta se nahajajo tukaj.

Stičišče NVO osrednje Slovenije  zagotovlja podporno okolje nevladnim organizacijam v regiji in s svojimi aktivnostmi prispeva k izboljšanju strateškega položaja nevladnih organizacij v Osrednjeslovenski regiji.

Stičišče deluje od leta 2009 dalje, o preteklih projektih lahko preberete tukaj.

Stičišče NVO osrednje Slovenije 2015 - 2019

Projekt izvajata:


Vodilni partner:
Društvo za podporo civilne družbe
Ul. Franca Mlakarja 46, 1000 Ljubljana
davčna številka: 27218279
matična številka: 4056124


Partner:
Društvo za razvoj podeželja Laz
Zgornja Jablanica 1, 1275 Šmartno pri Litiji
davčna številka: 73140597
matična številka: 1162446

Vodja projekta: Tjaša Bajc

Kratek opis projekta:

Projekt  je namenjen zagotavljanju podpornega okolja nevladnim organizacijam iz 25-ih občin Osrednjeslovenske regije z namenom krepitve zmogljivosti NVO za zagovorništvo, organizacijski razvoj NVO in izvajanje javnih storitev. Projekt krepi informiranosti in celovito usposobljenost NVO za zadovoljevanje lokalnih potreb in spodbuja čezsektorsko povezovanje in sodelovanje med organizacijami in  krepi trajnost in usposobljenost NVO za aktivno vlogo pri reševanju lokalnih potreb in problemov.

Stičišče zagovarja transparentnost, ustvarjalnost, etičnost, družbeno odgovornost, odličnost, usmerjenost v krepitev znanj in strpnost.S svojim delovanjem želi odgovarjati na potrebe sektorja v lokalnem okolju in jih opolnomočiti za prevzemanje enakovredne vloge pri razvoja v lokalni skupnosti.

Stičišče spodbuja prostovoljstvo v NVO, vključevanje NVO v aktivne politike zaposlovanja, krepitev čez-sektorskih partnerstev, predvsem na področju izvajanja kohezijske politike in izvaja različne organizirane akcije, promocijske aktivnosti, vse z namenom krepitve regijskega nevladnega sektorja.

 

Specifični cilji projekta:

 • okrepiti informiranost, organizacijsko, strokovno in zagovorniško usposobljenost NVO, ki imajo potencial za naslavljanje lokalnih potreb in s tem prispevati k trajnosti NVO in njihovi večji vlogi pri izvajanju javnih storitev;
 • prispevati k večji vlogi NVO pri oblikovanju lokalnih/regionalnih politik;
 • okrepiti čez-sektorsko povezovanje in sodelovanje za reševanje lokalnih potreb;
 • okrepiti vlogo regionalnega stičišča z namenom izboljšanja položaja ter pogojev za delovanje NVO;
 • okrepiti usposobljenost koordinatorja regionalnega stičišča NVO za organizacijski razvoj in s tem prispevati k njegovi trajnosti, stabilnosti in usposobljenosti za zagotavljanje storitev predvsem za NVO s potencialom.

Aktivnosti: 

 • Ciljno informiranje nevladnih organizacij;
 • Izobraževanje in strokovno usmerjena usposabljanja predstavnikov nevladnih organizacij s potencialom ter zagotavljanje podpornega servisa (na področju promocije, prava, računovodstva, razpisov,...)
 • Identifikacija lokalnih potreb/izzivov in skupno oblikovanje rešitev;
 • Spodbujanje vključevanja nevladnih organizacij k oblikovanju in izvajanju javnih politik, tj spodbujanje civilnega dialoga in procesa zagovorništva;
 • Odgovarjanje na potrebe nevladnega sektorja v regiji oziroma lokalnem okolju;
 • Povezovanje in sodelovanje nevladnih organizacij med seboj in širše;
 • Podpiranje krepitve čez-sektorskega povezovanja in sodelovanja;
 • Promocijske aktivnosti in informiranje za večjo prepoznavnost nevladnih organizacij.

Vizija regionalnega stičišča: 

Nevladni sektor je v regiji po številu organizacij dobro zastopan, vendar razdrobljen in premalo vključen v zagotavljanje javnih storitev, po številu delovnih mest skromen delodajalec in premalo upoštevan v procesih odločanja v lokalnih skupnostih. Zato želimo nevladni sektor okrepiti in doseči optimalni razvoj njegovih prednosti. Želimo, da nevladni sektor na lokalni ravni postane enakovreden partner v razvoju lokalne skupnosti z javnim in gospodarskim sektorjem. Prizadevali si bomo, da stičišče postane nepogrešljiv  povezovalec in partner v lokalnem okolju.

 

Izvajanje projekta - novice:

Prvo srečanje NVO iz Osrednjeslovenske regije v programu NVO s potencialom; 14.7.2016

Akcija »NVO gre v šolo«; 29.6.2016

Prepoznava lokalnih potreb v občini Logatec – Kaj potrebujemo v občini?; 14.6.2016

Tudi vam ni več potrebno izdajati računov?; 10.6.2016

Posvet kot prvi korak pri iskanju rešitev za lokalne potrebe v občini Vrhnika; 2.6.2016

Povabilo nevladnim organizacijam iz Osrednjeslovenske regije za vključitev v brezplačni program »NVO S POTENCIALOM«; 1.6.2016

Nevladne organizacije in pridobitev statusa socialnega podjetja; 31.5.2016

Računalniška orodja za nevladnike; 31.5.2016

Od primernih razpisov do uspešne projektne prijave; 24.5.2016

Nevladne organizacije in status v javnem interesu; 13.5.2016

Posvet nevladnih organizacij iz občine Vrhnika; 12.5.2016

Obisk Vlade v RS osrednji Sloveniji; 11.5.2016

Posvet nevladnih organizacij iz občine Logatec; 9.5.2016

Ali se obeta sprememba finančnega poslovanja za društva in druge nepridobitne organizacije?; 26.4.2016

Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva in zadružništva v Ljubljanski urbani regiji; 26.4.2016

Posvet nevladnih organizacij (društev, zavodov in ustanov) iz občine Domžale; 22.4.2016

Vlada napoveduje obisk Osrednjeslovenske regije; 11.4.2016

Iz posveta nevladnih organizacij v občini Kamnik...; 8.4.2016

Posvet nevladnih organizacij iz občine Grosuplje; 29.3.2016

Anketa o vlogi Stičišča NVO osrednje Slovenije; 21.3.2016

Vabimo vas na posvet nevladnih organizacij iz občine Kamnik; 15.3.2016

Oddaja letnega poročila za društva; 15.3.2016

Nevladne organizacije in občine; 15.3.2016

Možnost predplačil v okviru občinskih razpisov!; 17.2.2016

Pripravili smo predloge sprememb Zakona o Športu v javni obravnavi; 11.2.2016

V javni razpravi je Osnutek strategije razvoja kulture v MOL za obdobje 2016-2019; 22.1.2016

Predlagajte kandidate za državno nagrado in priznanja s področja prostovoljstva!; 18.1.2016

Davčne blagajne v nevladnih organizacijah; 16.11.2015

Priročnik o izvajanju občinskih razpisov; 14.11.2015

Informacijska pisarna - uradne ure: sreda od 9h do 15h oz. po dogovoru
Vojkova 63 v Ljubljani
pisarna partnerja v Šmartnem pri Litiji
Pisarne na terenu - po predhodnem dogovoru

Kontakt:

info@consulta.si

T:+386 (0) 59 927 619

FB

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 prednostne naložbe 11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

Projekti

Regionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

vsak dan med 9.00 in 15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru