O organizaciji Društvo Geoss

Društvo za razvoj in varovanje Geossa

Vače 10, 1252 Vače

davčna številka: 15826864

matična številka: 1161865000

 

Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a se je razvilo na osnovi projekta GEOSS, ki ga je 16. junija leta 1981 sprejel od občine posebej imenovan iniciativni odbor. Takrat je ta odbor odločil, da se pospešijo priprave za postavitev posebnega obeležje na izračunani lokaciji že 4. julija leta 1982.


Domoljubni projekt (zasnoval ga je ekonomist in geodet Peter Svetik na pobudo tedanjega župana Občine Litija Jožeta Dernovška) je obsegal območje od samega središča takratne Socialistične republike Slovenije, prek Vač, do arheoloških najdišč, na pobočjih Klenika, skupaj z raznimi prireditvami, literaturo, spominki in drugimi nalogami. Izračun (opravil je geodet Marjan Jenko) je pokazal, da središče Slovenije pade na zelo lepo lokacijo pri Slivni, kamor naj bi postavili trajno obeležje – pomnik GEOSS (oblikoval ga je arhitekt Marjan Božič).

GEOSS ima v svoji osnovi izrazito simboličen pomen, saj predstavlja simbol slovenstva, srce naše države, ki je skupno vsem Slovencem. Društvo si s svojim razvojem prizadeva to simboliko udejanjati s konkretnimi projekti in razvojnimi pobudami, katerih ključna usmeritev je povezovanje različnosti v skupne korenine slovenstva, kar je tudi poslanstvo Društva – ustvarjanje vezi med različnimi vidiki človeške ustvarjalnosti in narodne samobitnosti, ne glede na dobo, prepričanje, versko ali strankarsko pripadnost oziroma druge razlike.

Delovanje Društva je interdisciplinarno in deluje na treh ravneh: na lokalni ravni društvo prispeva k razvoju in večji prepoznavnosti širšega območja Vač in Slivne, na regionalni ravni vrši nalogo podpornega okolja za nevladne organizacije, na nacionalni ravni deluje kot kulturno osišče narodne identitete in je skrbnik širšega območja Geoss. V zadnjem času pa si prizadeva vstopiti tudi v evropske projekte in z mednarodnimi izkušnjami dvigniti kakovost delovanja na vseh ravneh.

Leta 2003 je bil sprejet Zakon o geometričnem središču Republike Slovenije, kar je postavilo GEOSS v edinstven položaj, saj je Slovenija edina država v Evropi s pravno uveljavljenim središčem. V letu 2005 je država ožje območje GEOSS-a odkupila in ga s koncesijsko pogodbo dodelila v upravljanje Društvu GEOSS. 

V začetku leta 2009 je Društvo GEOSS vzpostavilo regionalno stičišče nevladnih organizacij osrednjeslovenske regije in prevzelo vlogo podpornega okolja za društva, ustanove in zasebne zavode v regiji. Z letom 2015, ko je občina Litija, kjer ima Društvo Geoss sedež, prišla v zasavsko statistično regijo izvaja aktivnosti podpornega okolja za nevladne organizacije v zasavski regiji kot Regionalni center NVO. Projekt podpornega okolja za NVO sofinancirana Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023.

 

Temeljne dejavnosti Društva GEOSS so tako razdeljene na tri organizacijske enote:

  • Koncesija

Naloge, ki jih obsega koncesijska pogodba: vzdrževanje, obnavljanje, dograjevanje in modernizacija pomnika GEOSS, pripravljanje, vzdrževanje in dopolnjevanje poti in označb ter druge infrastrukture na območju GEOSS, organizacija tradicionalnih kulturnih prireditev in skrb za popularizacijo GEOSS-a, ter izdajanje publikacij in informiranje javnosti.

www.geoss.eu

  • Regionalni center NVO

Regionalni center NVO s pisarno v Litiji na Ponoviški cesti 12 je namenjen zagotovitvi podpornega okolja dejavnostim, ki so potrebne za razvoj nevladnega sektorja kot celote in s svojimi aktivnostmi prispeva k izboljšanju strateškega položaja nevladnih organizacij v regiji.

www.consulta.si

  • Strokovni center GEOSS

Organizacijska enota, Strokovni center za arheologijo, etnologijo, geologijo, biologijo, ekologijo, pedagogiko in turizem (Strokovni center GEOSS), je pristojna za razvijanje in izvajanje strokovnih, pedagoških in turističnih programov s področja arheologije, etnologije, geologije, biologije, ekologije in pedagogike, ki so namenjeni ohranitvi, rekonstrukciji, revitalizaciji in promociji naravne in kulturne dediščine na ožjem in širšem območju GEOSS. Organizacijska enota skrbi za dopolnjevanje in vzdrževanje zbirk v Domu Petra Svetlika na Vačah in zbirke starega kmečkega orodja (Muzej starožitnosti). Prizadeva si za vzpostavitev arheološkega muzeja na prostem na Vačah in skrbi za njegovo delovanje.

 

Društvo ima 107 članov, od katerih je 52 aktivnih, in sicer iz celotnega območja Slovenije in ima status društva v javnem interesu. Status je Društvu podelilo 9. 6. 2004 Ministrstvo za kulturo.

Društvo zaposluje 5 oseb, od tega 2 za polovični delovni čas. Razmerje med najnižjo in najvišjo bruto plačo zaposlenih je 1:2,128.


Člani upravnega odbora društva:

Alenka Šivic Dular - predsednica društva 

Jožef Dernovšek - zakoniti zastopnik

 

Lidija Struna Šter

Miloš Kimovec

Bojan Vrtačnik

Srečko Balant

Vera Lavrič

Kristina Planinšek - tajnica društva

Aljoša Kuzman - blagajnik društva

 

Člani nadzornega odbora:

Vida Kristan

Vesna Vrtačnik

Dušan Knez

 

Letna in vsebinska poročila društva:

2022

2021

2020

2019

2018

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00