Kaj delamo

SOBLIKUJEMO REGIONALNO IN LOKALNO POLITIKO

Spremljamo zakonodajo, predpise, odloke, ki zadevajo regionalni in lokalni razvoj in politike. Aktivno pristopamo k predlaganju sprememb in si prizadevamo za večjo vključenost nevladnih organizacij in civilne družbe.

Z organizacijo posvetov, okroglih miz spodbujamo dialog civilne družbe z odločevalci in vključenost pri zaznavanju lokalnih potreb in iskanju rešitev zanje.

Smo soavtorji priročnika Financiranje nevladnih organizacij na lokalni ravni: Priročnik o izvajanju občinskih razpisov, ki razpisovalcem omogoča kakovostno in transparentno izvedbo postopkov javnega razpisa.

Kot predstavniki nevladnega sektorja sodelujemo v razvojnem svetu Osrednjeslovenske regije, lokalne akcijske skupine Las srce Slovenije, v delovnih skupinah za pripravo občinskih razvojnih strategij in drugih ad hock delovnih skupinah, ki nastanejo iz potrebe po iskanju novih družbenih rešitev na lokalni ravni.

Razvijamo projekte, ki  prispevajo k aktivnemu državljanstvu in večji vključenosti NVO in pridobivamo finančna sredstva zanje na nacionalnih in evropskih razpisih.

SVETUJEMO

V zadnjem desetletju je jedro ekipe pridobilo ključna znanja in kompetence na vseh ključnih področjih, ki so pomembne za delovanje nevladnih organizacij, čezsektorsko sodelovanje in prevzemanje  izvajanja javnih nalog.

Svetovalci so sodelavci platforme Consulta.si  z večletnimi izkušnjami v nevladnem sektorju in dobrim poznavanjem javnega in gospodarskega sektorja.

Področja svetovanj:

Pravno svetovanja,

Zagovorništvo,

Računovodstvo in finance

Projektno vodenje

Razpisi in prijave

Pridobivanje finančnih sredstev v NVO

Razvoj novih storitev

Zaposlovanje

Uporaba spletnih orodij

Organizacija prireditev

Promocija in odnosi z javnostmi

Svetovanja so plačljiva po ceniku, lahko pa tudi brezplačna, če je interesente moč umestiti v ciljno skupino katerega od aktivnih projektov in je svetovanje lahko aktivnost projekta.

USPOSABLJAMO

Izvajamo delavnice, predavanja, prenos dobrih praks ipd. s področij, ki so odraz zaznane potrebe v lokalni skupnost, povpraševanja naročnika ali/in načrtovane projektne aktivnosti za doseganje rezultatov projekta, ki ga izvajamo.

Predvsem smo konkurenčni na področjih, kjer imamo poleg teoretičnih znanj tudi lastne izkušnje oz. dobro prakso.

Redno izvajamo usposabljanja:

Uporaba pravnih novosti v praksi za NVO

Računovodstvo v NVO in priprava zaključnih računov

Aktualni razpisi za NVO in priprava projektnih prijav

Komuniciranje in promocija v NVO

Razvoj in trženje novih storitev v NVO

Organizacijski razvoj NVO

Usposabljanja so plačljiva po ceniku, lahko pa tudi brezplačna, če je interesente moč umestiti v ciljno skupino katerega od aktivnih projektov in je usposabljanje aktivnost projekta.

POVEZUJEMO – MREŽIMO

Na evropski ravni smo vključeni v mrežo nacionalnih centrov za podporo civilne družbe (ECRC) in kot prijavitelji ali partnerji sodelujemo v skupnih projektih, ki krepijo vlogo civilnega sektorja v družbi.

Na nacionalni ravni smo vključeni v mrežo regijskih podpornih organizacij (SNPO) in v vlogi stičišča NVO oz. regionalnega centra NVO izvajamo aktivnosti, ki prispevajo k ciljem operativnega programa Evropskega socialnega sklada - specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

Na regionalni ravni povezujemo nevladne organizacije v zasavski regiji v okviru Regionalnega centra NVO in osrednjeslovenski regiji v okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije.

Vključujemo se v projektna partnerstva, pomagamo drugim pri iskanju in vzpostavljanju partnerstev. Preko številnih projektov v katerih smo sodelovali, udeležbe na »partner search« dogodkih in osebnih navezav, razpolagamo s široko bazo organizacij, ki smo jo pripravljeni deliti z zainteresiranimi.

SPODBUJAMO PROSTOVOLJSTVO

Udeležujemo se dogodkov, ki promovirajo prostovoljstvo (kot je festival LUPA, sejem TIP), prizadevamo si za vključevanje mladih (NVO gre v šolo), za podporo s strani gospodarskega sektorja (podjetjem sporočamo potrebe NVO in organiziramo korporativno prostovoljstvo).

Člani ekipe delujemo kot prostovoljci v številnih društvih, zavodih - nekatere vodimo v vlogi predsednika ali smo člani organov upravljanja.

S svojo prisotnostjo in javnim izražanjem podpore prostovoljnemu delu, nevladnim organizacijam na javnih dogodkih  si prizadevamo za višje vrednotenje prostovoljstva v družbi in povečanje števila vključenih občanov.

ORGANIZIRAMO PRIREDITVE

Že tradicionalno organiziramo Festival skupnosti, skupaj z občino Litija, ki želi, da se praznovanje občinskega praznika dotakne vseh občanov, vseh krajevnih skupnosti, podjetnikov in nevladnih organizacij. Festival spodbuja povezovanje, interes za sooblikovanje skupnosti in participacijo občanov.

Partnerskim NVO aktivno pomagamo pri izvedbi njihovih prireditev ali se kot poslovni partnerji vključujemo v izvedbo večjih prireditev in dogodkov.

IZVAJAMO PROJEKTE

S prijavami na razpise in izvajanjem projektov povečujemo svoje reference in kompetence ter hkrati utrjujemo svoj položaj in zagotavljamo trajnost obstoja in delovanja.

Spodbujamo partnerske projekte, čezsektorsko in čezmejno sodelovanje.

INFORMIRAMO

Pripravljamo novice, relevantne za NVO in jih tedensko razširjamo preko spletnih strani, facebook profila in elektronske pošte.

 

 

 

 

 

 

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00