V Občini Domžale je informiranje lokalnega prebivalstva velikega pomena

Občina Domžale se že v svojem sloganu »prostor zadovoljnih ljudi« ponaša s skrbjo za svoje lokalno prebivalstvo. Pohvalijo se lahko z ogromno raznolikimi dogodki, prireditvami in urejenostjo same občine. Kljub vsemu, pa nas je na Stičišču NVO osrednje Slovenije, že v letu 2016 zanimalo, katere potrebe lokalno prebivalstvo občuti kot premalo ali celo ne zadovoljene. 

Po izvedenih dveh posvetih v lanskem mesecu maju in novembru, s predstavniki nevladnih organizacij, je bila identificirana potreba po boljšem informiranju lokalnega prebivalstva. Za uspešno in učinkovito reševanje zaznane potrebe so na to temo udeleženci posveta navedli številne rešitve. Med navedenimi je bil podan predlog preoblikovanja koledarja dogodkov na občinski spletni strani, s ciljem, na enem mestu zbrati celotno dogajanje v občini Domžale ter postavitev informativnih tabel, ki bodo namenjene informiranju lokalnega prebivalstva vseh starosti.

Informiranje ali obveščanje izhaja iz prepričanja, da če imajo ljudje informacije, razumejo razloge dejanj in jih tudi sami podpirajo.

Da pa posveti nebi ostali le pri besedah, smo se v letošnjem letu lotili nadaljnjega reševanja identificiranih lokalnih potreb, ter k le-temu povabili tudi Občino Domžale. Posluh je za nas našla podžupanja ga. Renata Kosec in nas odprtih rok sprejela v mesecu marcu 2017. 

Nevladne organizacije s svojimi nalogami v lokalnem okolju pomembno sooblikujejo življenje, kvaliteto bivanja. Z izvajanjem svojih dejavnosti, programov so v proces zadovoljevanja potreb prebivalcev močno vpete.

Kot predstavnica nevladnih organizacij se nam je na posvetu s podžupanjo pridružila ga. Zdenka Katkič iz društva Šola zdravja, ki je predstavila in povzela problematiko informiranja tudi s strani nevladnih organizacij. Reševanje identificirane lokalne potrebe informiranja lokalnega prebivalstva o dogajanju in aktivnostih v občini Domžale je bila s strani podžupanje sprejeta pozitivno. Vsekakor se bo reševanje informiranja reševalo in uresničevalo tudi v prihajajočih mesecih, ko bo pod okriljem Občine Domžale zaživel Turistično informativni center. Skrbel bo za usklajevanje dogodkov, informiranje lokalnega prebivalstva ter hkrati povezovanje nevladnih organizacij v okviru lokalnega dogajanja.

Ob občinskem prazniku Občine Domžale se v mesecu aprilu 2017 izvajajo številne raznolike aktivnosti in prireditve. Kot že nekaj let zapored, tudi letos 12. aprila 2017 pripravljajo dogodek »Spoznajmo se, praznujmo skupaj!«, ki bo potekal v Češminovem parku, na katerem bo prisotno tudi Stičišče NVO osrednje Slovenije.

Se vidimo v Domžalah!

 

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619