Ocena škode pri društvih in ustanovah – »POPLAVE avgust 2023«

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 so pripravljena navodila in obrazci za oceno škode pri društvih in ustanovah. Škodo je potrebno na predpisanih obrazcih prijaviti najpozneje do 20.9.2023.

71. člen Zakona določa, da društva in ustanove, ki so bili oškodovani zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnimi deževjem na širšem območju Republike Slovenije, ki so povzročila katastrofalne poplave, plazenje tal in druge posledice hudourniškega delovanja visokih voda, prijavijo škodo na strojih, opremi, zalogah in pri izpadu prihodka ministrstvu, ki je pristojno za področje njihovega delovanja. Oškodovanci s statusom nevladne organizacije v javnem interesu posredujejo podpisan obrazec tistemu ministrstvu, ki jim je status podelilo. Če navedenega statusa nimajo, obrazec posredujejo Ministrstvu za javno upravo. 

Na predpisanem obrazcu je potrebno vpisati naslednje podatke:

1. Podatki o oškodovancu:

 • naziv oškodovanca

 • naslov/sedež oškodovanca

 • pošta in poštna številka oškodovanca

 • pravnoorganizacijska oblika oškodovanca po AJPES-u (društvo, ustanova)

 • telefonska številka oškodovanca

 • elektronski naslov oškodovanca

 • matična številka oškodovanca

 • davčna številka oškodovanca

 • glavna dejavnost oškodovanca (SKD)

 • status nevladne organizacije v javnem interesu (DA / NE)

 • transakcijski račun oškodovanca

 • zastopnik oškodovanca

2. Podatki o lokaciji nesreče:

 • ulica in hišna številka nastanka nesreče

 • pošta in poštna številka nastanka nesreče

 • kraj nastanka nesreče

 • občina nastanka nesreče

3. Podatki o oceni škode:

 • ocena škode na strojih in opremi (v EUR)

 • ocena škode na zalogah (v EUR)

 • ocena škode zaradi izpada prihodka (v EUR)

 • ocena stroškov čiščenja strojev, opreme in zalog – stroški dela zaposlenih pri oškodovancu (v EUR)

 • ocena stroškov čiščenja strojev, opreme in zalog – stroški zunanjih izvajalcev (v EUR)

 

Podrobnejša navodila za oceno škode na strojih in opremi, na zalogah in škode zaradi izpada prihodka, ki izhajajo iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode :

1. Ocena škode na strojih in opremi

se določi tako, da se od ocenjene poštene tržne vrednosti stroja/opreme pred nesrečo (v EUR) z upoštevanjem amortizacije odšteje vrednost stroja/opreme po nesreči (v EUR). K škodi na strojih in opremi ne sodijo: zgradbe, tla, stene, električna in druga napeljava, zemljišča, parkirišča, drevesa, ograje, ipd. Škodo na teh stvareh prijavijo oškodovanci pri drugih pristojnih institucijah. Dokazilo oz. podlaga za izračun izplačila sredstev (za odpravo posledic škode pri društvih in ustanovah, nastale v poplavah avgusta 2023) bo za škodo na strojih in opremi cenitev zapriseženega sodnega cenilca ali pooblaščenega ocenjevalca Slovenskega inštituta za revizijo o pošteni tržni vrednosti stroja ali opreme pred nesrečo in vrednosti po nesreči.

 

2. Ocena škode na zalogah

se določi tako, da se od ocenjene dejanske vrednosti zalog pred nesrečo (t. j. od nabavne vrednosti) z upoštevanjem spremembe vrednosti zaradi tržnih razmer (v EUR) odšteje vrednost rešenih zalog po nesreči (v EUR). Dokazilo oz. podlaga za izračun izplačila sredstev (za odpravo posledic škode pri društvih in ustanovah, nastale v poplavah avgusta 2023) bo za škodo na zalogah cenitev zapriseženega sodnega cenilca ali pooblaščenega ocenjevalca Slovenskega inštituta za revizijo o pošteni tržni vrednosti zalog pred nesrečo in vrednosti po nesreči.

 

3. Ocena škode zaradi izpada prihodka

se določi tako, da se seštevek dodanih vrednosti zadnjih 12 mesecev pred nesrečo (v tem primeru je to od avgusta 2022 do julija 2023) deli z 12 in pomnoži z obdobjem, za katerega se pričakuje, da svojega poslovanja še ne bo mogel vrniti v stanje pred nesrečo (normalizacija poslovanja), vendar ne več kot 3 mesece. Če je bil izpad prihodka npr. 1 mesec, se pomnoži povprečje dodanih vrednosti z 1. Če pa je bil izpad prihodka 14 dni, se pomnoži povprečje dodanih vrednosti z 0,5 meseca. Dokazilo oz. podlaga za izračun izplačila sredstev (za odpravo posledic škode pri društvih in ustanovah, nastale v poplavah avgusta 2023) bo za izpad prihodka obrazec o oceni izpada prihodka po naravni nesreči, ki ga podpiše odgovorna oseba društva ali ustanove.

 

Iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode izhaja tudi Metodologija priprave ocene škode (Priloga 2) in Življenjska doba in amortizacija premičnin (Priloga 3).

Škodo je potrebno na predpisanih obrazcih prijaviti najpozneje do 20.9.2023.

 

Društvom in ustanovam iz zasavske regije, ki so utrpeli škodo, nudimo pomoč pri prijave škode in  izpolnjevanju obrazcev. Pokličite nas na telefon 059 927 619 ali pišite na mail info@consulta.si

 

Navodila za izpolnjevanje obrazca

Priloga 1: Obrazec za oceno škode v društvih in ustanovah – POPLAVE avgust 2023

Priloga 2: Metodologija za ocenjevanje škode v društvih in ustanovah – POPLAVE avgust 2023
Priloga 3: Življenjska doba in amortizacija premičnin.

 

 

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00