Objavljeni so roki programa Evropa za državljane, ter nov vodnik po programu

Objavljen je nov vodnik za program Evropa za državljane za programsko obdobje 2014-2020.  Vodnik je na voljo tudi v slovenskem jeziku, vendar je v primeru neskladja med angleško in slovensko verzijo merodajna izključno angleška verzija vodnika po programu. Prvi rok za oddajo projektnih predlogov je 4.junij za projekte Evropskega spominjanja, projekte pobratenja mest in mreže mest. Drugi rok za oddajo projektnih predlogov je 1. september za projekte civilne družbe, projekte pobratenja mest in mreže mest.

Projekti morajo stremeti k splošnim ciljem programa Evropa za državljane in letnim prednostnim nalogam. Več o programu si lahko preberete v vodniku na sledeči povezavi. Program je razdeljen na dva sklopa;  sklop 1 -Evropski zgodovinski spomin in sklop 2 Demokratično delovanje in državljanska udeležba .

Splošni in posebni cilji programa so:

  • prispevati k seznanjenosti državljanov z Unijo, njeno zgodovino in raznolikostjo;
  • spodbujati evropsko državljanstvo ter izboljšati pogoje za državljansko in demokratično udeležbo na ravni Unije.

Posebni cilji se bodo uresničevali na nadnacionalni ravni ali z evropsko razsežnostjo:

  • povečati ozaveščenost o zgodovinskem spominu, skupni zgodovini in vrednotah ter namenu Unije, ki je krepiti mir, njene vrednote in blaginjo njenega ljudstva s spodbujanjem razprave, razmisleka in razvoja mrež;
  • spodbujati demokratično in državljansko udeležbo državljanov na ravni Unije z razvojem njihovega razumevanja procesa oblikovanja politik Unije ter spodbujanjem priložnosti za družbeno in medkulturno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni Unije.

Letne prednostne naloge, ki se razlikujejo od sklopa do sklopa so:

Sklop 1: Evropski zgodovinski spomin


V skladu s členom 3 Pogodbe o Evropski uniji je cilj EU krepitev miru, njenih vrednot in blaginje njenih narodov.
Glede na navedeni člen in splošni opis sklopa 1 bo program Evropa za državljane podpiral projekte, ki proučujejo vzroke totalitarnih režimov v moderni zgodovini Evrope ter projekte o drugih odločilnih trenutkih in referenčnih točkah v novejši evropski zgodovini.
V letu 2014 bodo obeleženi zlasti naslednji zgodovinski dogodki: 100. obletnica začetka prve svetovne vojne, 25. obletnica padca berlinskega zidu in 10. obletnica širitve Evropske unije v srednjo in vzhodno Evropo. Ti ključni trenutki moderne evropske zgodovine so bili torej izbrani za prednostne naloge sklopa 1 programa Evropa za državljane za leto 2014.


Sklop 2: Demokratično delovanje in državljanska udeležba


Med 22. in 25. majem 2014 bodo v vseh državah članicah potekale volitve v Evropski parlament. To bodo prve volitve v okviru Lizbonske pogodbe, ki krepi vlogo državljanov EU kot političnih akterjev v skladu s členom 11 PEU.
Glede na navedeno bo za leto 2014 prednostna naloga sklopa 2 programa Evropa za državljane usmerjena v volitve v Evropski parlament in udeležbo državljanov v demokratičnem življenju EU. Treba je poglobiti razpravo o prihodnosti Evrope, da se oblikuje evropski javni prostor za razpravo in izmenjavo mnenj o evropskih vprašanjih z evropskega vidika.
V zvezi s tem bo program Evropa za državljane v okviru sklopa 2 prednostno podpiral projekte, ki se ukvarjajo z udeležbo državljanov v demokratičnem življenju EU, in sicer od lokalne demokracije do krepitve vloge državljanov za polno udeležbo v politiki EU.

Projekti

Regionalni center NVORegionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

vsak dan med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru

 

Pisarni sta za osebna srečanja trenutno zaprti.