Kakšne projekte želimo, da razpis za turizem sofinancira?

Nam je končno uspelo, se nevladnim organizacijam obeta razpis s področja turizma v občini Litija? Po več letih prizadevanj in predvolilni županovi obljubi, se nevladnim organizacijam za leto 2017 prvič obeta razpis na področju turizma. Občina Litija je prepoznala turizem kot pomembno panogo in priložnost za občino, z iskreno željo, da se mesto Litija z okolico razvije v pomembno turistično destinacijo, da postane lepo in urejeno mesto, ki diha in je navdih za prebivalce in obiskovalce.

 

 

Kaj nevladne organizacije prinesemo k razvoju turizma v lokalnem okolju?

 

Na posvetu o tem, kaj si želimo, da bi razpis za nevladne organizacije za turizem v občini Litija sofinanciral, smo prišli do ugotovitve, da največ obiskovalcev in turistov privabljamo s prireditvami, ki jih nevladne organizacije izvajamo.

Pretežne dejavnosti turističnih društev so v ozaveščanju prebivalstva, organizaciji čiščenja in urejanja krajev, organizaciji tekmovanj za urejenost kraja na lokalnem nivoju, nameščanju turističnih oznak, skrb za naravno in kulturno dediščino, ohranjanje šeg, navad in starih običajev, izdajanju turističnega promocijskega gradiva ožjega območja delovanja društva, organizaciji prireditev ožjega in širšega pomena, organizaciji izletov in usposabljanja za članstvo na področju turizma ipd.

V opisanih dejavnostih se zagotovo najdejo tudi društva, ki v svojem imenu ali namenu ustanovitve nimajo zapisanega ravno turizma, se pravi niso ravno turistično društvo ali njihov glavni namen ni spodbujanje razvoja turizma v kraju. Tako se z delom teh dejavnostmi ukvarjajo tudi kulturna, športna društva, društva za razvoj kraja, podeželska in druga društva, pa naj je to z izvajanjem turistično zanimivih prireditev, ki privabljajo na območje obiskovalce, urejajo poti, zbirke in skrbijo za drugo naravno in kulturno dediščino, izdajajo promocijski material in organizirajo čistilne akcije, ki skrbijo za urejenost in privlačnost naših krajev. Vse to privablja obiskovalce in spodbuja razvoj turizma v lokalnem okolju.

Zato smo na posvetu z nevladnimi organizacijami v četrtek, 1. 12. 2016 identificirali področja, ki bi jih razpis za nevladne organizacije na področju turizma moral sofinancirati. To so: promocija območja, izdelava promocijskega materiala, turistične prireditve, usposabljanje na področju turizma in trženja kot tudi urejanje turistične infrastrukture ter nenazadnje samih programov turističnih društev. Na posvetu smo zaključili, da splet vseh teh namreč pripomore k razvoju turizma v lokalnem okolju.

 

Vsako leto naj se določijo letne prioritete

 

Ker pa je na predvidenem razpisu za nevladne organizacije za turizem predvidenih za leto 2017 3.000 EUR in ne 20.000 EUR, smo naredili izbor razpisnih področij tako, da bi lahko z razpisanimi sredstvi dosegli kar največji vpliv na razvoj turizma v občini Litija.

Za razpisana sredstva za leto 2017 smo prednost dali promociji območja in izdelavi promocijskega materiala. To pa zato, ker vse prireditve, ki jih nevladne organizacije že izvajamo in so zanimive za obiskovalce in turiste, ocenjujemo, da potrebujejo več kvalitetne promocije, ki bo pripomogla k boljši obiskanosti in prepoznavnosti območja. Pri promociji območja naj se tako podprejo projekti, ki prispevajo k večji prepoznavnosti občine Litija kot turistične destinacije. Kamor spadajo različni promocijskimi dogodki in akcije privabljanja obiskovalcev v občino, predstavitve na sejmih in prireditvah ipd. Ter izdelava promocijskega materiala s katerim se promovirajo prireditve, območje, naravna in kulturna dediščina, turistična in druga ponudba, ki privablja obiskovalce in turiste v občino Litija in obenem promovira občino, kot turistično zanimivo destinacijo. 

 

Manj projektov, večjih vrednosti

 

Izbere naj se manj projektov, večjih vrednosti, saj smo prepričani, da bo tako dosežen večji doprinos k promociji in prepoznavnosti območja. Izbrani projekti naj tudi spodbujajo partnerstvo pri projektih, povezovanje med organizacijami in sektorji, delež lastnih sredstev pri izvedbi, upošteva naj se prostovoljsko delo in da prednost projektom, ki bodo prispevali k večji odmevnosti v javnosti oz. dosegli večje število potencialnih obiskovalcev območja.

 

Predlogi posredovani Občini Litija

 

Prepričani smo, da so tako usklajeni predlogi prava podlaga za izvedbo razpisa saj odražajo realno potrebo nevladnih organizacij in s tem tudi njihovo večjo sprejemanje in angažiranost pri izvedbi razpisa in pripravi predlogov ter na koncu sami izvedi projektov.

Z upoštevanjem predlogov nevladnih organizacij, priznanjem za delo na tem področju in podpore k prizadevanjem, da na področju turizma na našem območju naredimo korake naprej, si bomo nevladne organizacije prizadevale, da s svojim delom prispevamo k skupnemu cilju, razvoju turizma na območju občine Litija.

 

Povezovanje, sodelovanje…

 

Individualni pogovori z nevladnimi organizacijami, ki v nekem delu delujejo tudi na področju turizma in na samem posvetu se je zopet pokazala potreba po povezovanju. Povezovanje v smislu poznavanje dela in prizadevanj na področju turizma drugih nevladnih organizacij iz občine Litija ter povezovanje za prenos dobrih praks, skupen, skladen razvoj ter projekte.

Zato bomo v okviru ZLHT – Regionalnega centra NVO konec januarja 2017 organizirali delovno srečanje na temo turizma, z nevladnimi organizacijami, ki so iz občine Litija ali delujejo na njenem območju. Spremljajte naša obvestila ali nam sporočite vaš interes za sodelovanje na klara.krzisnik@consulta.si.

 

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po predhodnem dogovoru