Izpostavljamo dobro prakso sofinanciranja javnih del Občine Trbovlje

Občina Trbovlje skrbi za zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih oseb preko sofinanciranja programov javnih del. Tako so v letu 2018 omogočili zaposlitev kar 52-im težje zaposljivim osebam. Od skupnega števila zaposlitev je Občina Trbovlje sofinancirala zaposlitev 9-ih oseb v nevladnih organizacijah.

 

Zavod za zaposlovanje preko programa Javnih del namenja večinski delež sredstev za kritje stroškov plače za zaposlitev nezaposlenih oseb za obdobje enega leta. Preostali delež manjkajočih sredstev pa lahko namesto delodajalca krije občina, kjer se bo izvajala zaposlitev.

Na letna povabila Javnih del se lahko prijavijo vse neprofitne pravne osebe, ki bodo zaposlovale na vsebinskih področjih kot jih določa javno povabilo. Nevladne organizacije (društva, zavodi in ustanove) lahko zaprosijo za sredstva preko javnega povabila za delno kritje stroškov za zaposlitev, v primeru da delujejo v javnem interesu občin. Vsa društva, ki delujejo v Občini Trbovlje delujejo tudi v javnem interesu občine zato se lahko prijavijo na javno povabilo Programa javnih del.

Občina Trbovlje že vrsto let spodbuja takšno obliko zaposlovanja preko proračunske postavke namenjene sofinanciranju javnih del. V letu 2016 je bilo za ta namen porabljenih 132.434,80 €. Dela so sofinancirali 12-im nevladnim organizacijam in za to namenili 23.738,18 €. V letu 2017 je bilo za sofinanciranje javnih del porabljenih 95.219.03 € od tega 9.457,13 € za sofinanciranje zaposlitev v 6-ih nevladnih organizacijah. Za leto 2018 je znesek namenjen sofinanciranju javnih del zaveden v občinskem proračunu pod postavko aktivna politika zaposlovanja v vrednosti 105.000 € že porabljen. Del teh sredstev je bil namenjen sofinanciranju 6-ih zaposlitev društev s sedežem v občini Trbovlje in za zaposlitve v društvih in združenjih s sedežem izven občine, ki delujejo na območju občine.


Občina Trbovlje vodi društvom prijazno politiko zaposlovanja preko javnih del. Društva pa na ta način omogočijo ponovno vključevanje in aktiviranje brezposelnih oseb preko družbeno koristnih del.

 

 

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619