Intervju s sekretarko DPM Trbovlje

Društvo prijateljev Mladine Trbovlje je ena izmed osmih organizacij  iz zasavske regije, ki so vključene v program NVO s potencialom, ki ga izvaja ZLHT Regionalni center NVO. NVO s potencialom so tiste nevladne organizacije, ki izkazujejo interes za lasten organizacijski, strokoven in zagovorniški razvoj, ter s svojimi dejavnostmi zadovoljujejo lokalne potrebe in aktivno prispevajo k razvoju lokalne skupnosti, pri tem pa so deležne dodatne podpore ZLHT Regionalnega centra NVO. 

O tem kako v DPM Trbovlje s svojimi dejavnostmi že več kot šestdeset let odgovarjajo na lokalne potrebe ter skrbijo za kakovost življenja otrok, mladine in družin, smo se pogovarjali z Lavro Izgoršek, dolgoletno prostovoljko,  zadnjih trinajst let pa vodjo DPM Trbovlje.  

 

Od kdaj delujete?

Društvo prijateljev mladine Trbovlje je bilo ustanovljeno leta 1953 na pobudo učiteljev, vzgojiteljev, ki so v okolju prepoznali potrebo po organizaciji, ki bo skrbela za prostočasne aktivnosti otrok.

Katere so glavne dejavnosti vašega društva in pomembnejši programi?

V okviru društva delujejo Svet za letovanje in prosti čas, Odbor za teden otroka, Zveza družin, Socialno humanitarni program, Odbor za Veseli december  in Odbor za prireditve, ki zajema vse ostale manjše prireditve in projekt Pustovanje. Poleg tega je pomemben del naše organizacije tudi Klub prostovoljcev.

Katera je ciljna skupina vašega društva?

Otroci od 5. do 14. leta starosti in družine.

Kakšna je vizija in poslanstvo vašega društva?

Društvo prijateljev mladine Trbovlje je nevladna, prostovoljska, človekoljubna in neprofitna organizacija, ki je vedno bolj nepogrešljiv sogovornik v sodobni organizirani civilni družbi.

Naš temeljni cilj je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic. Naše delovanje temelji na razvijanju vrednot prostovoljskega dela in negovanju dobrih medčloveških odnosov.

Društvo bo s svojim delovanjem krepilo glas otrok in mladostnikov ter prispevalo k oblikovanju otrokom, mladostnikom in družinam naklonjenega javnega mnenja. Skozi čas bo ostal nepogrešljiv sogovornik občine in države pri sprejemanju sistemskih rešitev v korist otrok, mladostnikov in družin.

Temeljna načela delovanja so ustvarjanje enakih možnosti za dostopnost in vključenost otrok, mladostnikov in družin v programe, spoštovanje vrednosti njihovega življenja, prostovoljno delo, neprofitnost, strpnost do drugačnih, odprtost delovanja in povezovanja s sorodnimi organizacijami ter seveda nestrankarsko delovanje.

Kakšne potrebe zaznavate v vašem lokalnem okolju?

Vse bolj pomembna postaja individualna obravnava otroka in družine. Ob organizaciji in izvajanju večjih prireditev in dejavnosti je vedno bolj potrebno poskrbeti tudi za tiste otroke, ki potrebujejo posebno pozornost in drugačen pristop.

V zadnjih letih opažamo veliko potrebo po ponovni socializaciji dolgotrajno brezposelnih staršev samohranilcev. Začenjamo jih vključevati v naše programe, nudimo jim podporo in vesela sem, da v tekočem letu že beležimo velik napredek na tem področju.

Kateri so največji aktualni izzivi otrok, mladostnikov in družin, ki jih zaznavate?

V zadnjem času so najbolj pereče socialne razlike,  ki so vse večje in otroci se jih vedno bolj zavedajo.  

Kaj je pri vašem delu najbolj pomembno?

Pomemben je odnos do človeka, strpnost, prijaznost, potrpežljivost, sprejemanje drugačnosti, pripravljenost na sodelovanje. Vzeti si čas za sočloveka je izjemnega pomena. Naše delo terja inovativnost, aktivnost na več področjih hkrati ter hitre reakcije in neprestano iskanje novih možnosti za napredek organizacije. Ves čas gradimo na ohranjanju zaupanja občanov v naše delo, spremljamo potrebe v občini in jim prilagajamo svoj program. Tako z leti postajamo vse bolj nepogrešljivi del družbenih dejavnosti v naši občini in tudi izven. 

S kakšnimi programi zagotavljate višjo kakovost življenja otrok in družin?

Skozi vse leto izvajamo različne dejavnosti. Vsak teden se pri nas odvijajo kreativne urice, ki so namenjene razvijanju ustvarjalnosti pri otrocih, sožitje generacij, kjer otroci preživljajo kakovostni čas s starši ali starimi starši ter vrtičkanje. Imamo svoj vrt, s katerim spodbujamo, ne samo otroke, ampak tudi starše k samooskrbi.

Izvajamo tudi počitniške dejavnosti, kjer otroke še bolj spodbujamo k ustvarjalnosti, še posebej pa k športnim aktivnostim in druženju. Pomemben program naše organizacije so letovanja, ki so še posebej dobro sprejeta pri tistih, ki izhajajo iz slabih družinskih razmer. Z letovanji jim namreč omogočimo vsaj nekaj brezskrbnih dni stran od težavnega vsakdana.

Izvajamo tudi aktivnosti za starše. Predvsem želimo, da starši vedo na koga se obrniti, ko pride do težkih obdobij z otrokom. Nudimo tudi inštrukcije, organiziramo rojstnodnevne zabave, v mesecu decembru za vse otroke organiziramo kulturne predstave, na otroških parlamentih pa jim dajemo možnost da javno izrazijo svoja mnenja in predloge … Pa še marsikaj drugega bi se našlo.

Kaj nam pripravljate za poletno sezono in jesen 2017?

V mesecu juniju smo v sodelovanju z Zavodom za šport Trbovlje že pričeli z izvajanjem animacijskega programa na Letnem kopališču Trbovlje, ki bo potekalo vse do konca avgusta.

Bližajo pa se poletne počitniške dejavnosti, ko vse od 3. julija do 31. avgusta, vsak delovnik, omogočamo počitniško varstvo otrok, med 9 h in 13 h, z možnostjo podaljšanega varstva, seveda z zanimivim programom, v domačem kraju in na letovanju na morju.

Z novim šolskim letom pa bomo verjetno najprej skupaj z Občino Trbovlje, tako kot vsako leto, organizirali Dan brez avtomobila, potem se bliža Teden otroka s kostanjevim piknikom, otroškimi parlamenti in številnimi drugimi dejavnostmi za naše najmlajše.

S katerimi organizacijam sodelujete in zakaj?

Sodelujemo praktično z večino organizacij iz Trbovelj in tudi izven občine. Med njimi so Zavod za kulturo Delavski dom, Zavod za šport, Knjižnica Toneta Seliškarja, MCT, Zveza socialnih društev in zavodov Zasavja, Turistično društvo Trbovlje, ZŠAM Trbovlje, PGD Trbovlje, OZRK Trbovlje, ZZB NOB, trboveljske osnovne šole in vrtci, KD plesne skupine mažoret Trbovlje, VDC Zagorje, VDC Radeče, Never give up, Lions klub Trbovlje, ŠHD Človek, ETV, PUNKT, DPM Zagorje, DPM Hrastnik, Društvo revirskih likovnikov RELIK Trbovlje, Zasavska ljudska univerza, Društvo Ars Vizija, JSKD, Zveza kulturnih društev, Slovenska filantropija, ZPMS, Center za socialno delo, Varuhinja otrokovih pravic, Zavod Talentirani, Konjeniško društvo, Glasbena šola, KŠTM, Ujede v Trbovljah, Balinarski klub Buldog, druga kulturna in športna društva v Zasavja in še bi lahko naštevala. Seveda pa v prvi vrsti zelo veliko in skozi celo leto sodelujemo z Občino Trbovlje.

Naše društvo je zelo dejavno v lokalnem okolju, prepoznavni smo predvsem po velikem številu prostovoljcev in po tem, da smo vedno pripravljeni vložiti veliko truda v skupnost. Radi sodelujemo z drugimi organizacijami, saj sem mnenja, da je povezovanje in skupno delo za dobrobit lokalne skupnost še kako pomembno. S sodelovanjem naredimo in dosežemo več.

Ali so po vašem mnenju Trbovlje mladini prijazno mesto?

Vsekakor. Veliko organizacij se trudi ponuditi mladim kar največ, prisluhnemo njihovim željam in iščemo načine, da jih čim bolj vključimo v lokalno skupnost.  Ali se mladi tega zavedajo pa je drugo vprašanje.

Ali je zasavska po vašem mnenju mladini prijazna regija?

Sodeč po delu z mladimi na splošno v Trbovljah, in kolikor sledim tudi drugje, se nevladne organizacije trudimo po najboljših močeh. Če se mladi želijo vključiti, imajo ponudb, podpore in možnosti več kot dovolj.

Kakšen pomen imajo prostovoljci pri delovanju vašega društva ?

Zelo velik pomen. Brez njihove pomoči, dobre volje, truda ne bi uspela realizirati številnih idej. So tisti pomemben del organizacije, ki mi pomagajo skozi vsako prepreko, zagato, skupaj z njimi pridobivam dragocene izkušnje, predvsem pa mi dajejo velik elan za nadaljnje delo.

Kaj za vas pomeni prostovoljstvo in kaj menite o pomenu prostovoljstva na sploh?

V prostovoljstvu sem od mladih let in bom v prostovoljstvu ostala celo življenje. Verjamem, da prostovoljno delo posamezniku veliko da, ne samo znanja in izkušenj, ampak tudi novih poznanstev, novih priložnosti in je dobra podpora mladim za vnaprej. Je način kako kakovostno preživeti svoj prosti čas, saj vedno, ko nekomu nekaj daš, tudi sam nekaj prejmeš in na ta način gradiš svojo osebnost.  Sem mnenja, da prostovoljno delo lahko opravljaš le s srcem, je dodana vrednost v življenju posameznika in je vsekakor premalo cenjeno.

Kakšno vlogo ima DPM Trbovlje pri vzgoji mladine?

V DPM Trbovlje se trudimo dodajati vrednost življenju posameznega otroka, pomagamo jim razvijati talente, ponujamo jim dodatne možnosti osebnostnega razvoja. Seveda vse našteto v sodelovanju s starši. Pomembno nam je, da otroka učimo strpnosti, prijaznosti, enakosti in samozavesti. Otrokom želimo vzbuditi zavedanje, da niso nikoli sami in nekje vedno obstaja nekdo na katerega se lahko obrnejo.

Kakšne načrte imate za prihodnost?

Moja prva želja je obdržati enako dostopnost programov vsem otrokom tudi vnaprej, druga pa, glede na to, da se z leti program vse bolj razvija in dopolnjuje, najti način za dodatno zaposlitev.

Kakšno je vaše vodilo, vaš moto?

S pravilnim odnosom do ljudi, lahko vedno dosežeš zadani cilj.

Kaj bi sporočili nevladnim organizacijam iz zasavske regije?

Srečno!

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619