Čas je za oddajo zaključnih poročil za nevladne organizacije

V začetku leta vse pravne osebe pripravljajo zaključna poročila za preteklo poslovno leto. Prve organizacije, ki morajo oddati letna poročila so nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava, kamor sodijo zasebni zavodi in ustanove. Zasebni zavodi in ustanove so zavezani k oddaji letnih poročil na poenotenih obrazcih do konca februarja in sicer preko spletne aplikacije AJPES.

Poleg oddaje bilance stanja in izkaza poslovnega izida pa morajo vse pravne osebe, torej tudi zasebni zavodi in ustanove pripraviti in oddati obračun davka od dohodka pravnih oseb. Kljub temu, da so nevladne organizacije zavezanci, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti oproščeni plačila davka, morajo v vsakem primeru obračunati in plačati davek od pridobitne dejavnosti. Rok za oddajo obračuna davka je 31.3.2018, oddati pa je potrebno preko sistema e-davki.

Več informacij o pripravi in oddaji letni poročil najdete na naši spletni strani na povezavi:

Priprava letnega poročila za zasebne zavode in ustanove

Priprava in oddaja obračuna davka od dohodkov pravnih oseb

Za pomoč pri pripravi in oddaji poročil smo vam na voljo po e-pošti na naslovu tjasa.bajc@consulta.si ali na telefonski številki 059 927 619. 

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619