Čas je za oddajo zaključnih poročil za nevladne organizacije

14. februar 2014

Vsako leto, se v mesecu februarju oz. marcu pripravljajo zaključna poročila za preteklo poslovno leto. Društva so zavezana k oddaji letnih poročil na poenotenih obrazcih do konca marca in sicer preko spletne aplikacije AJPES. Nepridobitne organizacije zasebnega prava, kamor sodijo zasebni zavodi in ustanove, pa morajo letno poročilo oddati do konca februarja.  

Do sredstev preko razpisov za donacije in sponzorstva

28. februar 2014

Mnoga večja podjetja skrbijo za družbeno odgovornost z  dodeljevanjem sponzorskih in donatorskih sredstev na področju športa, kulture, izobraževanja, varstva narave in humanitarnih dejavnosti. Le majhno število podjetij pa podeljuje tovrstna sredstva preko razpisov. Takšen način podeljevanja sredstev je bolj odprt in transparenten ter prijaznejši potencialnim prosilcem saj jih razpisna dokumentacija usmerjuje, ter zato lahko pripravijo kvalitetnejšo prošnjo kot bi jo sicer.V nadaljevanju  izpostavljamo nekaj redkih podjetij, ki na tak način podeljujejo sredstva.

 

Vodite svoje računovodstvo enostavno z e-računovodskim programom

14. februar 2014

Za lažje vodenje računovodstva in s tem tudi lažjo pripravo letnega poročila nevladnim organizacijam iz Osrednjeslovenske regije nudimo možnost uporabe e-računovodskega programa, ki omogoča vodenje računovodstva na enostaven, kot tudi na dvostaven način. V letošnjem letu je uporaba programa brezplačna za društav, zasebne zavode in ustanove iz osrednje Slovenije.

Računovodske novosti v letu 2014

14. februar 2014

Izplačila po avtorski oz. podjemni pogodbi so od 1. 2. 2014 še bolj obremenjena. Po novem Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se plačuje nov prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer v višini 15.5%. 

Kako voditi računovodstvo društva s pomočjo e-računovodskega programa?

31. januar 2014

E- računovodski program je namenjen društvom in drugim nevladnim organizacijam, ki sami vodijo poslovne knjige z uporabo enostavnega računovodstva. Je spletni računovodski program za vodenje poslovnih knjig in bo v letu 2014 za nevladne organizacije iz osrednje Slovenije brezplačen. Predstavitev programa bo potekala v petek, 7. 2. 2014 v OŠ na Brezovici. Po predstavitvi bodo sledila usposabljanja za njegovo uporabo. 

Oddajte svoje pripombe na letne programe socialnega varstva, kulture in športa v občini Litija

30. januar 2014

Med 27. in 29. 1. 2014 so na Občini Litija potekale javne obravnave letnih programov na področju socialnega varstva, kulture in športa. Do petka, 31. 1. 2014 lahko nanje še vedno podate predloge in pripombe. Sprejem programov bo nato podlaga za izvedbo javnih razpisov in pozivov za ta področja, ki se izvajajo v občini Litija. 

Obvezna pridobitev PIC kode za sodelovanje v programu Erasmus+, EZD in Ustvarjalna Evropa

17. januar 2014

V novem programu Erasmus+, Evropa za državljane in Ustvarjalna Evropa se bo morala vsaka prijaviteljska ali partnerska organizacija, ki bo želela sodelovati v kateri koli aktivnosti programa, registrirati v enotnem registracijskem sistemu Unique Registration Facility in pridobiti t.i. PIC kodo. 

Izšel je razpis Ameriške ambasade za nevladne organizacije

13. januar 2014

Ameriška ambasada vsako leto podeljuje sredstva preko Razpisa za nevladne organizacije in Razpisa za kulturo. Letošnji Razpis za nevladne organizacije (NGO-Small grants) ima rok oddaje 1. marec 2014 in omogoča nevladnim organizacijam nepovratno financiranje projektov z zelo raznovrstnimi temami. 

Srečno 2014

18. december 2013

Zaposlite brezposelne osebe v vaši organizaciji

13. december 2013

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je razpisal Javno povabilo za izbor programov javnih del v letu 2014. Iz tega naslova lahko nevladne organizacije pridobijo sredstva za zaposlitev za obdobje enega leta brezposelnih oseb, ki so najmanj eno leto neprekinjeno prijavljene na Zavodu. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma nakasneje do 8.oktobra 2014 zato je pomembno, da se čim prej prijavite.

Konstituiran razvojni svet ljubljanske regije, v katerem sodelujejo tudi predstavniki nevladnega sektorja.

13. december 2013

Od volitev kandidatov NVO za člane razvojnega sveta ljubljanske urbane regije je minilo že skoraj leto dni. Razvojni svet v novi sestavi, ki bo deloval v programskem obdobju 2014-2020, pa je pričel delovati 12.12.2013. 

Na NVO čakajo milijoni EUR brez dodatnih poročil in prijav na razpise

12. december 2013

Od 0,5% dohodnine, ki na letni ravni znaša okoli 12 mio EUR in jih lahko dobijo tudi nevladne organizacije, ki imajo status v javnem interesu, je bilo lani (dohodnina za 2012) razdeljenih 4 mio EUR (vir: DURS). Na voljo je bilo še 8 mio EUR 64% zavezancev za dohodnino, ki niso izbrali komu bi radi namenili svoje 0,5% dohodnine. Denar torej je, le pobrati ga je treba. Tako da vse NVO, ki imate status v javnem interesu in ste na seznamu za upravičence do 0,5% dohodnine, časa, da dobite zavezance za dohodnino, ki bodo vam namenili svoj del dohodnine, imate do konca leta.

Znane predstavnice NVO s področja socialnega varstva v regijski koordinacijski skupini za oblikovanje regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva v Osrednjeslovenski regiji

12. december 2013

Društvo za razvoj in varovanje Geoss-a je kot Stičišče NVO osrednje Slovenije s strani Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje, dne 8.11.2013, prejelo poziv k imenovanju predstavnikov NVO v regijsko koordinacijsko skupino za oblikovanje regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva v Osrednjeslovenski regiji in sicer dveh predstavnikov NVO in dveh namestnikov.

Objava seznama kandidatov in javna predstavitev

4. december 2013

Objavljamo seznam kandidatov za predstavnike nevladnih organizacij v regijsko koordinacijsko skupino za oblikovanje regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva. 

Javna predstavitev kandidatov bo v torek, 10.12.2013 ob 10. uri v sejni sobi Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje, Zaloška 69, Ljubljana.  

Poziv nevladnim organizacijam s področja socialnega varstva

18. november 2013

Poziv nevladnim organizacijam s področja socialnega varstva k sodelovanje v postopku izbora predstavnikov nevladnih organizacij iz Osrednjeslovenske regije v regijsko koordinacijsko skupino za oblikovanje regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva v Osrednjeslovenski regiji.

Pisarna Stičišča NVO osrednje Slovenije na terenu: Vse na enem mestu za NVO

10. november 2013

Vas zanima:

Kako do statusa društva v javnem interesu?

Kako urediti pridobitno dejavnost v društvu?

Kako lahko sami pravilno vodite računovodstvo? 

Kako razrešiti računovodsko dilemo?

Kje še lahko pridobite sredstva za vaše delovanje? 

Kako izboljšati promocijo in vidnost vašega društva in dogodkov, ki jih izvajate?

Z anketo zbiramo potrebe NVO

25. oktober 2013

V okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije, ki nudi podporo in pomoč pri delovanju nevladnih organizacij (društva, zasebni zavodi in ustanove) zbiramo podatke in pripravljamo analizo o potrebah nevladnih organizacij za njihovo delovanje. Vprašalnik je namenjen predstavnikom nevladnih organizacij (društev, zasebnih zavodov in ustanov) s sedežem v Osrednjeslovenski regiji.

Mladi spoznavali poklice z zaposlenimi iz podjetja Energetika.NET

6. november 2013

Zaposleni podjetja Energetika.NET so se odzvali na predlog korporativne akcije Zavoda Nefiks in mladim predstavili svoje delo in različne poklice na Podjetnem petku. 

|< <<  ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  /39>> >|

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00