Prodaja izdelkov na stojnici

Prihaja čas prazničnih sejmov, ki so lahko odlični promotorji delovanja društev. Decembra bo prodaja na stojnicah verjetno še bolj intenzivno pod nadzorom različnih inšpekcij, zato v nadaljevanju predstavljamo pomembne vidike, ki jih mora društvo imeti urejene za prodajo lastnih izdelkov in pridelkov na stojnicah. 

Izhodišče je, da ima društvo v svojem temeljnem aktu določeno opravljanje pridobitne dejavnosti. Pridobitna dejavnost se v društvih opravlja le kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva  in mora biti povezana z namenom in ciljem društva oziroma neposredno pripomore k uresničevanju namena in cilja. Pomembna je vsebinska povezanost. Za prodajo blaga na stojnici je potrebno imeti registrirano to pridobitno dejavnost v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD 2008) :

  • 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom (preproge, knjige,igrače,  okraski, gospodinjske naprave in zabavna elektronika, plošče in videokasete)
  • 47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
  • 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki

Kdo bo prodajal?

Ker je prepovedano omogočanje dela na črno je potrebno s članom, ki bo opravljal prodajo na stojnici skleniti eno izmed pogodb o delu. Upoštevajte, da  mora imeti prodajalec končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo. Če ima vaše društvo status prostovoljne organizacije predlagamo, da s članom sklenete Dogovor o prostovoljnem delu.

Tehnični pogoji

Pri prodaji na stojnici je potrebno upoštevati tudi določbe področnih pravnih aktov. Prodajo na premični stojnici ureja Zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08) in Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št.37/09), ki določa podrobnejše določitve za prodajo blaga. Za premično stojnico se šteje mizi podobna priprava, ki omogoča prodajo blaga. Ob predpostavki, da so izpolnjeni tudi drugi pogoji za prodajo blaga (zakonodaja s področja zdravstvene ustreznosti živil, higiene živil, varnosti proizvodov itd.), omejitev ni.

Imeti morate pisno soglasje lastnika prostora, kjer bo stojnica stala ali njegovega pooblaščenega upravnika. Soglasje lahko pridobi za vse tudi organizator, če gre za sejem ali tržnico, kjer se predstavlja več ponudnikov.

Na vidnem mestu mora biti naziv in sedež mesta. Če se npr. prodaja nepakirano blago, ki se tehta je potrebno imeti tehtnico za tehtanje nepredpakiranega blaga ipd.

Pri prodaji na stojnici društvo zavezuje Zakon o varstvu potrošnikov tako kot zavezuje podjetja in druge pravne, fizične osebe, ki se ukvarjajo s prodajo blaga ( oglaševanje blaga, odgovornost za napake... )

Prav tako pa ne pozabite, da je potrebno izdajanje računov.

 

Če imate s tega področja dodatna vprašanja ali dileme je nevladnim organizacijam iz osrednje Slovenije na voljo brezpalčna pravna pomoč na telefonski številki 059 927 619 ali e-naslov petra.cilensek@consulta.si.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00