Litija ima Inkubator za aktivno državljanstvo

Inkubator za aktivno državljanstvo je neformalni izobraževalni program litijskega Društva Lojtra v okviru katerega z uporabnimi znanji in mednarodnimi učnimi aktivnostmi opolnomočijo mlade ter jim s podporo domačih mentorjev pomagajo razviti in utrditi kompetence za aktivno državljanstvo in jih usmeriti na ustrezno karierno pot. 

Aktiven državljan je posameznik, ki se udejstvuje na različnih področjih, njegovo delovanje pa je usmerjeno tudi v splošno družbeno korist in ne zgolj uresničevanje osebnih interesov. Aktivnega državljanstva se ne moremo kar naučiti, potreben je daljši proces izobraževanj in usposabljan v katerem posamezniki razvijajo veščine, pridobivajo znanja in izkušnje ter tako postajajo vedno bolj kompetentni za udejstvovanje v javnem, političnem in splošnem družbenem dogajanju.  

Inkubator aktivnega državljanstva deluje v okviru litijskega Društva Lojtra, ki je ena izmed organizacij vključenih v program NVO s potencialom ZLHT - Regionalnega centra NVO. V okviru programa NVO s potencialom so se člani Društva Lojtra letos dodatno usposobili za delo z mladimi. Na dvodnevnem usposabljanju za mladinske mentorje, ki je potekalo letos v maju so še posebej obravnavali področje nenasilne komunikacije.  

Inkubator aktivnega državljanstva je strukturiran in mentoriran neformalni izobraževalni program v okviru katerega mladi odkrivajo in krepijo svoje potenciale ter ob podpori mentorjev uresničujejo svoje želje in interese. V okviru programa uporabniki s pomočjo mentorjev natančno definirajo cilje, ki jih želijo doseči, mentorji nato izberejo ustrezne učne metode in vsebine, sledi izvedba programa, ob zaključku pa skupaj izvedejo še temeljito evalvacijo rezultatov za vsakega posameznika.  

V Inkubator aktivnega državljanstva vabijo mlade med 13. in 16. letom starosti. Vključenim v program bodo zagotovili brezplačno udeležbo na mednarodnih aktivnostih v tujini, z dodatnim programom doma – v Litiji pa bodo imeli na voljo še podporo mentorjev za prenos pridobljenih kompetenc in znanja v okolje, kjer živijo in delujejo.

Po pregledu dosedanjih rezultatov inkubatorja iz Društva Lojtra sporočajo in povzemajo, da ta program mladim zagotavlja učinkovito animacijo, aktivacijo in opolnomočenje, jim vzbuja močan občutek pripadnosti oziroma vključenosti v družbo ter uporabnikom omogoča celostno učenje iz neposredne izkušnje sobivanja in delovanja z vrstniki iz drugih držav.

Sporočajo še, da inkubator aktivnega državljanstva temelji na realnih potrebah mladih in nanje učinkovito odgovarja, je most med formalnim in neformalnim izobraževanjem in je rezultat povezovanja javnega in nevladnega sektorja. Poleg Društva Lojtra v inkubatorji sodelujejo še Osnovna šola Gradec (Litija), KLIŠE – klub litijskih in šmarskih študentov in mednarodna organizacija Asociatia Curba de Cultura.  

Za več informacij o Inkubatorji aktivnega državljanstva pišite na info@drustvolojtra.si.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00