Priložnost za subvencioniranje zaposlitev v NVO

Objavljen je Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019 z rokom oddaje 8.JULIJ. 2019. Razpis omogoča nevladnim organizacijam pridobitev subvencije v višini 50.000 € za stroške zaposlitve. Zaposlitev mora biti sklenjena za obdobje dveh let in treh mesecev.  Posamezni organizaciji lahko lahko odobrijo največ dve zaposlitvi (za poln ali skrajšan delovni čas) v skupni višini  100.000 € za poln delovni čas za obdobje dveh let. 

Kakšne zaposlitve bodo sofinancirane?

 
Tiste ki prispevajo k doseganju razpisnih ciljev ki so: 
- povezan, stabilen, manj razdrobljen ter trajnostno naravnan nevladni sektor,
- dobro razvit, učinkovit in inovativen nevladni sektor, ki je sposoben ustrezno identificirati in nasloviti potrebe svojega okolja ter se nanje učinkovito in uspešno odziva,
- profesionalizacija nevladnega sektorja za večje prevzemanje javnih storitev,
- kreiranje trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju,
- kakovostno organizirano ter trajnostno naravnano prostovoljstvo,
- profesionalizacija nevladnega sektorja za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter upravljanje s prostovoljci.
 

Kdo se lahko prijavi?
 

Razpis je razdeljen na dva sklopa:
sklop A  (trajnostno naravnana delovna mesta v nevladnih organizacijah) , 
sklop B (trajnostno naravnana delovna mesta za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah).
Prijavitelj za skop A  je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18) in je najmanj 24 mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije, je imela v letu 2018 najmanj 25.000 EUR prihodka in je imela na dan 1. 1. 2019 zaposleno vsaj eno (1) osebo za polni ali krajši delovni čas,
 Prijavitelj za skop B je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18) in  je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom skladno z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št.10/11, 16/11 – popr. in 82/15) ter izpolnjuje enake pogoje kot so navedeni pod sklopom A.  Za ostale pogoje glejte razpisno dokumentacijo.
 

Ali razpis predvideva partnerje?
 

Za sklop A je obvezna partnerska navezava do največ 6-ih organizacij z skupno vrednostjo projekta največ do 300.000 €.  Pogoji o višini sredstev in zaposlitvi ne veljajo za partnerske organizacije, ki pa so upravičene do uveljavljanja subvencije za zaposlitev. Prijave na sklop B so lahko samostojne ali pa tudi partnerske.

 

Pomoč pri prijavi.
 

V kolikor načrtujete prijavo na razpis in želite dodatno podporo pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije, vsebinske usmeritve ali pa pregled pred oddajo vas prosimo da nam to sporočite do petka 7.junija na info@consulta.si.  Podpore ter svetovanj tik pred iztekom razpisnega roka vam ne bomo mogli zagotoviti.
Več o razpisu je na voljo na tej povezavi.

 

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00