Status nevladne organizacije v javnem interesu in kako ga obdržati

Imate status društva v javnem interesu in ste že slišali nekaj o novem Zakonu o nevladnih organizacijah? Ste prejeli dopis resornega ministrstva? Ali ste pa le zasledili, da lahko status v javnem interesu izgubite? Če ste vsaj na eno vprašanje odgovorili z da, potem vas vabimo, da podrobno preberete spodnje besedilo.

14.aprila 2018 je začel veljati Zakon o nevladnih organizacijah –ZNOrg (Uradni list RS, št. 21/18), ki med drugim določa pogoje za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu. Tako so se poenotili  pogoji za podelitev statusa, ne glede na področje, na katerem nevladna organizacija deluje. Med drugim je sedaj ta status dosegljiv vsem nevladnim organizacijam, ne pa le društvom, kot je bilo v večini v veljavi pred uveljavitvijo ZNOrg.

ZNOrg v prehodnih določbah določa, da morajo organizacije, ki so imele status društev v javnem interesu ali temu podoben status, status invalidskih ali humanitarnih organizacij oziroma tiste nevladne organizacije, za katere je drug zakon določal, da je njihova dejavnost v javnem interesu, urediti svoj položaj oziroma uskladiti svoje ustanovitvene akte in delovanje s pogoji za pridobitev takšnega statusa kot jih predvideva ZNOrg.

Tako morate do 31.3.2019 pristojnemu ministrstvu, torej tistemu resornemu ministrstvu, ki vam je podelil status v javnem interesu, posredovati izjavo, s katero izjavite, da je vaš ustanovitveni akt in delovanje usklajeno s pogoji, ki veljajo za pridobitev statusa. Če izjave niste prejeli od ministrstva, potem jo lahko najdete na spletni strani Ministrstva za javno upravo ali pa TUKAJ.

V izjavi preprosto odgovarjate na vnaprej postavljene trditve. Gre namreč za preverjanje ali izpolnjujete formalne pogoje za pridobitev statusa v javnem interesu. Prav tako pa imate možnost, da v izjavi navedete, da v primeru, če v ustanovitvenem aktu nimate urejenega postopka prenosa premoženja v primeru prenehanja, le to uredite ob prvi spremembi ustanovitvenega akta po podaji izjave.

Do 31.3.2019 pa morate* resornim ministrstvom podati tudi poročilo o delu in porabi sredstev za pretekli dve koledarski leti z dokazili o aktivnostih in pomembnejših dosežkih in  program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti.

Na podlagi prejete izjave, poročil in progama za naprej ter ugotovitve, da ne obstajajo razlogi za odvzem statusa, bo pristojno ministrstvo po uradni dolžnosti izdalo novo odločbo o podelitvi statusa nevladne organizacije v javnem interesu.

Društva, zveze društev, mladinske svete, zavode in ustanove, ki so  imele na dan 14. 4. 2018 status društva v javnem interesu ali temu podobnem status. društva in druge organizacije, ki so imele  na dan 14. 4. 2018 podeljen status invalidske organizacije po Zakon o invalidskih organizacijah ali status humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah  in vsa društva, za katera je dne 14. 4. 2018 zakon določal, da je dejavnost, ki jo izvaja, v javnem interesu (ta pogoj ni izpolnjen, če je zakon določal, da je organizacija ali njena dejavnost dobrodelna, splošnokoristna ali humanitarna), morajo do 31.3.2019 pristojnemu ministrstvu poslati:

  • izjavo, da je ustanovitveni akt in delovanje usklajeno s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije
  • poročilo o delu, z navedbo pomembnejših dosežkov in dokazili, za pretekli dve leti*
  • poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti*
  • program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti*

*ne velja za organizacijo na področju, kjer ima ta status nevladne organizacije v javnem interesu na podlagi drugega zakona in za nevladno organizacijo v javnem interesu, ki je dokazila in vsebine iz poročila in programa že posredovala ministrstvu v okviru drugega poročanja.

NAPOVEDUJEMO:

ZLHT - Regionalni center NVO v februarju vabi vse nevladne organizacije v javnem interesu iz zasavske regije  na delavnico z naslovom Status nevladne organizacije v javnem interesu - kako ga obdržati?, kjer boste z našo Petro Cilenšek na praktičnih primerih pogledali ali je potrebno vaš akt o ustanovitvi spremeniti in uskladiti ter kako pravilno izpolnite izjavo o usklajenosti. Prijave bomo začeli zbirati v kratkem. Sledite nam.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00