V Društvu za razvijanje čuječnosti si prizadevajo za večjo dostopnost do programov psihološke pomoči

Društvo za razvijanje čuječnosti, ena od prepoznanih nevladnih organizacij, vključena v program NVO s potencialom. Pridružili so se lani decembra in svoj razvoj na organizacijskem in strokovnem področju nadaljevali v letošnjem letu, vse s ciljem postati prepoznana organizacija na področju izobraževanja in zdravstvenega varstva.

Društvo za razvijanje čuječnosti organizira programe psihološke pomoči, namenjene splošni populaciji in različnim ranljivim skupinam. V ta namen združuje psihoterapevte, psihologe, pedagoge in druge posameznike z izkušnjami. V Društvu dajejo velik pomen ustvarjanju skupnosti kot podpornega okolja za osebnostni razvoj ljudi in si prizadevajo za cenovno dostopnost programov. Prostovoljno organizirajo tudi predavanja, filmske večere in podporne skupine za razvijanje čuječnosti.

Od ustanovitve v začetku leta 2015 je organizacija zrasla iz ekipe 8 specializantov psihoterapije na današnjih 50 članov in več kot 150 uporabnikov. Osrednja tema, ki jih povezuje, je koncept čuječnosti – duševne sposobnosti človeka, da se svojega doživljanja zaveda s sprejemanjem in radovednostjo. Z razvijanjem človekovega zavedanja se tako krepi dostop do notranjih virov moči, sočutja in kreativnih načinov reševanja problemov.

Kaj pravzaprav je NVO s potencialom?

Je nevladna organizacija, ki izkazuje interes za lasten organizacijski, strokoven in zagovorniški razvoj, ter je pripravljena zadovoljevati lokalne potrebe oziroma aktivno prispevati k razvoju lokalne skupnosti. NVO s potencialom je aktivna organizacija, ki se razvija in pripeva k razvoju okolja v katerem deluje oziroma izvaja nove storitve.

V letošnjem letu so pridobili sredstva Urada za preprečevanje zasvojenosti Mestne občine Ljubljana, ki je podprl projekt Čuječnost v šolah. Šola je okolje, ki pomembno oblikuje življenje otrok in mladostnikov, hkrati pa je lahko vir številnih stisk. Tudi kot delovno okolje je šola izredno zahtevna, saj spada učiteljski poklic v skupino najbolj stresnih poklicev. Stroka se že dolgo strinja, da so v šolskem sistemu potrebne spremembe, pa vendar številne novosti pogosto le še otežujejo življenje v šoli, tako učiteljem, strokovnim delavcem, kot učencem. Izkušnje v tujini kažejo, da se z vnosom čuječnosti v šole zmanjšuje doživljanje stresa, napetosti in tesnobnosti. S psihoedukativnimi programi učitelji krepijo svoje notranje vire za delo z učenci (lastno duševno zdravje, motivacijo za učiteljsko delo) in pomembne odnosne veščine, ki so za delo z učenci ključnega pomena, npr. dobro komuniciranje in zagotavljanje podpore čustvenem in socialnem razvoju učencev.

V sodelovanju z Europo Donno, slovenskim združenjem za boj proti raku dojk, izvajajo projekt Čuječnost kot podpora pri zdravljenju raka. Pot onkoloških bolnikov se po koncu zdravljenja pogosto še ne konča. Mnogo bolnikov še nekaj let po zaključku zdravljenja poroča o vrsti dolgotrajnih in zapoznelih učinkov, ki nastanejo kot posledica bolezni ali zdravljenja. Programi čuječnosti so že v mnogih državah del celostne oskrbe in rehabilitacije. Številne raziskave kažejo, da imajo ugodne učinke na zdravje, na zmanjšanje stresa, boljšo prilagoditev na bolezen in večjo kakovost življenja. Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS, kar jim omogoča, da bodo lahko programe izvajali brezplačno. To je velik dosežek, saj bodo s programom zajeli tudi tiste udeleženke, ki bi si sicer program težje financirale.

Društvo za razvijanje čuječnosti bo v programu NVO s potencialom tudi v prihodnje krepilo svoj organizacijski in strokovni razvoj, da bi lahko uresničevalo nove kot tudi že do sedaj zastavljene cilje.

K projektu NVO s potencialom še vedno vabimo zainteresirane nevladne organizacije (društva, zavode in ustanove), katerih poslanstvo in delo je pomembno in prepoznano v lokalnem okolju. V okviru programa se boste vključili v brezplačna usposabljanja, mentorstva in svetovanja na organizacijskem, strokovnem in zagovorniškem področju. Vsebina programa bo individualno prilagojena potrebam organizacije. Več podrobnejših informacij prejmete na naši uradni spletni strani.

 

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00