Manj sredstev za razpise za NVO v proračunih občin zasavske regije

Na ZLHT-Regionalnem centru NVO smo želeli ugotoviti za koliko so se zmanjšala oziroma povečala sredstva, ki jih lahko nevladne organizacije črpajo preko občinskih razpisov v zasavski regiji.

 

 

 

Zbrali in pregledali smo podatke o višini javnih sredstev, ki so jih občine zasavske regije (Občina Trbovlje, Občina Zagorje ob Savi, Občina Hrastnik, Občina Litija) namenile nevladnim organizacijam na različnih vsebinskih področjih (šport, kultura, sociala, občinske prireditve, podjetništvo, turizem, mladina, okolje, veterani in drugi programi, t.i. družbenih dejavnostih). Pregledani podatki se nanašajo na javne razpise, objavljene v letih 2013 in 2017. Upoštevali smo tiste zneske, ki so bili razpisani v okviru javnih razpisov, kjer so upravičeni prijavitelji tudi nevladne organizacije in so bili objavljeni v času zbiranja podatkov. V znesku razdeljenih sredstev v letu 2013 nismo upoštevali javnega razpisa za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev Noč pred nočjo 2013, javnega razpisa Zagorska noč 2013 ob občinskem prazniku v občini Zagorje ob Savi, v višini 115.700,00 € in javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja varstva okolja  v višini 3.500 €, saj ti razpisi za leto 2017 še niso bili objavljeni in bi prišlo do nedoslednosti pri prikazu finančnih podatkov.

Občine zasavske regije so v letu 2013 skupaj namenile za področje razpisov, kjer se lahko prijavljajo nevladne organizacije 1.160.686,00 € oziroma 1,6% od skupnega proračuna, ki znaša 72.272.737,00  v letu 2017 pa so občine namenile za področje razpisov 1.127.184,00 € oziroma 2,4%, od skupnega proračuna, ki znaša 46.303.913 €. Ugotavljamo, da občine zasavske regije nevladnim organizacijam v letu 2017 namenjajo preko razpisov manj sredstev kot pred petimi leti. Zaznan je trend padanja sredstev, saj so se v obdobju petih let razpisana sredstva zmanjšala za 33.502 € oziroma za 3 %.  Trend padanja ni prisoten v vseh občinah enako, saj so se v posameznih občinah na nekaterih področjih sredstva znižala, na nekaterih področjih pa zvišala z izjemo občine Trbovlje.


V občini Trbovlje so se denarna sredstva namenjena javnim razpisom znižala pri vseh razpisih, objavljena pa sta bila dva nova razpisa na področju podjetništva in veteranov. Najbolj izstopa področje splošne porabe (na to področje se prijavljajo programi, ki niso zastopani v ostalih razpisih, ki jih razpisuje občina), kjer so sredstva zmanjšala za 23,3% oziroma 10.500 €, sledi področje kulture z 10% znižanjem oziroma 6100 €, področje sociale z 10% znižanjem oziroma 2.406 € in področje športa z  5,4% znižanjem oziroma 8.000 €. V celoti so sredstva glede na leto 2017 padla za 5% oziroma za 14.236 €.


V občini Hrastnik so se skupno sredstva znižala za kar za 23% oziroma 65.081€. Najbolj izstopata področje sociale in občinskih prireditev kjer je prišlo do občutne spremembe v višini dodeljenih sredstev. Razpisana sredstva na področju sociale so se znižala kar za 50% oziroma 18.703 € in za 37.296 € oziroma 42,7 % na področju občinskih prireditev ter za 8.502 € oziroma 16,8% na področju podjetništva. Na ostalih področjih bodisi ni prišlo do sprememb ali pa so le te spremembe procentualno nepomembne. 


V občini Zagorje je prisoten tako negativen kot pozitiven trend na posameznih področjih, skupna slika pa kaže 22,8 % porast v višini razpisnih sredstev oziroma kar 48.085 € . Večje znižanje denarnih sredstev je zaznano na področju kulture, kjer so se sredstva zmanjšala za 13.650 € oziroma 28 %. Najbolj občuten porast sredstev pa je zaznan na področju športa in sociale. Na področju športa za 17.630 € oziroma 29 % in na področju sociale za 1.960€ oziroma 17,3%.  Na skupen porast sredstev je vplival tudi  Javni razpis za sofinanciranje projektov, programov, prireditev, ki jih organizirajo društva, združenja ter zavodi in niso predmet drugih javnih razpisov v višini 30.000 €, ki v letu 2013 še ni obstajal.


V občini Litija je zaznan trend padanja sredstev na področju športa za 3,8% oziroma 10.000 € in kulture za 8,5% oziroma 8.100 €.  Povečala pa so se razpisna sredstva na področju sociale za 46,2% oziroma 12.000 € in kmetijstva za 57% oziroma 4000 €. V celoti so se sredstva znižala zgolj za 0,5% oziroma 2.100 €.

 

Pregled področij sofinanciranih preko javnih razpisov pokaže, da se zelo malo ali nič sredstev namenja področjem okolja, turizma in mladine. Razpis za področje okolja in turizma razpisuje le Občina Zagorje ob Savi, medtem ko razpis za mladino razpisuje je Občina Litija.  Za področje podjetništva pa ima le Občina Hrastnik tako oblikovan razpis, da omogoča prijavo nevladnim organizacijam, ki imajo status socialnega podjetja.


Več kot polovica razpisanih sredstev v zasavski regiji (594.500 € oziroma 52%) se v letu 2017 namenja za sofinanciranje športnih programov, sledi sofinanciranje kulturnih dejavnosti z slabo četrtino celotnih sredstev (224.000 €) na tretjem mestu pa je področje sociale  z 91.614 € oziroma  8 %.  Preostala sredstva pa so dodeljena za prireditve, razvoj kmetijstva, socialno podjetništvo, turizem, mladino, veterane, okolje in področje splošne porabe.

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po predhodnem dogovoru