Podjetništvo s čutom - socialno podjetništvo

Socialno podjetništvo  je lahko odgovor za nevladne organizacije s podjetniško idejo, ki želijo s svojimi storitvami prispevati k skupnem dobru in zagotavljati delovna mesta za težje zaposljive osebe. Krepi družbeno solidarnost, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, krepi inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov.

Socialno podjetništvo predstavlja tržen odgovor na reševanje socialnih, okoljskih, lokalnih in drugih problemov in ima za primaren cilj zagotavljanje družbenega blagostanja. Namen tako ni ustvarjenje dobička. Mnogokrat socialna podjetja nudijo storitve, ki jih običajna podjetja ne nudijo, ker niso dovolj dobičkonosna.

Ministrstva so najavila vrsto spodbud katerih cilj je spodbuditi in okrepiti razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji. 

Spodbude, ki se obetajo v prihodnosti: 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 • Javni razpis Podpora snovni in energetski učinkovitosti- predstavitveni projekti
 • Javni razpis Transnacionalnost na področju socialnega podjetništva
 • Javni razpis Mentorske sheme za ranljive skupine, zaposlene v socialnih podjetjih
 • Javni razpis Demonstracijski projekt za mlade

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Razpis za učne delavnice

Ministrstvo za kmetijstvo načrtuje spodbudo, kjer bo mogoče socialno podjetništvo vključevati v dejavnosti na kmetijah, ter druge spodbude.

O aktualnem Javnem razpisu za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016–2018 ( z rokom oddaje 15.7. 2016 ) je tekla beseda na predstavitveni delavnici v Trbovljah, ki smo ga v okviru ZLHT-Regionalnega centra NVO organizirali skupaj z Mladinskim centrom Trbovlje.

Izpostavili smo priložnosti, ki jih ponuja razpis in na kaj morajo biti potencialni prijavitelji pozorni, ter odgovorili na vprašanja in pomisleke udeleženih.

Priložnosti razpisa:

 • omogoča začetni razvoj podjetniške ideje in postavitev podpornega okolja za zagon
 • nepovratna sredstva v višini največ  20.000 € bodo podeljena približno 150 -im organizacijam
 • omogoča zaposlitev najmanj 1 osebe, za polovični ali deljeni delovni čas (ni pogoj)
 • uveljavljate lahko stroške za obdobje največ 3 let ( od datuma oddaje razpisa do oktobra 2018)
 • možnosti predplačil (največ 30 % vrednosti celotnega projekta)
 • ustanovitev mladinske zadruge z statusom sop.  kot priložnosti za samozaposlitev z minimalnim vložkom

Dobro je vedeti:

 • Predpogoj za prijavo je že ustanovljena organizacija s statusom socialnega podjetja. Ne glede na pravno organizacijsko obliko postopek registracije in pridobitev statusa traja približno 1 teden v primeru dopolnitev pa lahko tudi dlje. Za informacije o pridobitvi statusa se lahko obrnete na nas ali pa že  pripravljene dokumente date v preverbo našemu pravniku  in tako pridobite na času.
 • V osnovi je razpis priprava klasičnega poslovnega načrta, zato se priporoča da vam pri pripravi nudi pomoč oseba z podjetniško žilico. Če nimate razdelanih osnovnih elementov, točno komu je namenjen vaš proizvod, kdo je vaša konkurenca, kakšne so potrebe ciljne publike/ analiza trga, vam kratek prijavni rok ne bo dopustil kakovostno razdelati vaše ideje.
 • Razpis ni namenjen kritju stroškov že obstoječe dejavnosti temveč zagonu novega socialnega podjetja ali zagonu nove podjetniške ideje v okviru že obstoječega socialnega podjetja.
 • Obeta se novela zakona o socialnem podjetništvu kjer se ne predvideva več delitve na tipe socialnega podjetja, zahteve za ohranitev statusa bodo bolj življenjske, ne predvideva se več zahteva po zagotavljanju delovnega mesta, ohranilo pa se bo poročanje enkrat letno in sledenje posebnim računovodskim zahtevam

Za dodatne informacije o razpisu ter pravna pomoč pri ustanavljanju socialnega podjetja smo vam na voljo na info@consulta.si ali telefonu 059 927 619.

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po predhodnem dogovoru