Priročniki

Izdajamo in sodelujemo pri pripravi različnih priročnikov in gradiv za NVO in občine.

Priročnike si lahko enostavno prenesete na povezavi.

ZA participativni proračun

Na podlagi konference ZA participativni proračun, ki smo jo regijska stičišča v okviru mreže ZaNVO organizirala septembra 2021 in izkušenj pri izvajanju participativnih proračunov v slovenskih občinah smo pripravili Poročilo nacionalne konference ZA participativni proračun, ki vsebuje koristne napotke za izvajanje participativnih proračunov v občinah in povezave do izjav govorcev in virov, ki predstavnikom občin lahko koristijo pri uvajanju participativnega proračuna.

Smernice za izvajanje občinskih javnih razpisov

Smernice so namenjene v pomoč občinam, za namen poenostavitve njihovih  javnih razpisov. Pripravo smernic je vodila misel o razbremenitvi administrativnih bremen pri izvajanju javnih razpisov na manjših občinah oziroma kako se lahko najbolj učinkovito, transparentno, a še vedno enostavno, pripravijo javni razpisi za financiranje majhnih projektov. Smernice na jasen in praktičen način vodijo skozi vse ključne korake priprave in izvedbe javnega razpisa. Z nasveti vodijo skozi celoten postopek razpisa, uvedbo večletnih razpisov, pavšalov, predplačil in možnosti lastnega sofinanciranja s prostovoljskim delom. 

Temeljno orodje, ki občinam pomaga pri učinkovitejšem vključevanju občanov pri sprejemanju vseh pomembnih odločitev v občini. Napisane in zastavljene so tako, da občinam enostavno, hitro in pregledno prikažejo ključne korake ter z nasveti odgovorijo na ključna vprašanja, ki se pojavijo med posvetovanji, pa naj gre za odločanje o odloku, strategiji razvoja občine, prostorskem načrtu ali proračunu. Pripravila jih je delovna skupina, ki so jo sestavljali predstavniki Skupnosti občin Slovenije, Ministrstva za javno upravo, CNVOS in regionalnih stičišč nevladnih organizacij. 

Financiranje nevladnih organizacij na lokalni ravni

Priročnik je zamišljen kot orodje za pomoč slovenskim občinam pri izvajanju javnih razpisov za sofinanciranje projektov in programov NVO. Ker je dosedanja praksa pokazala, da je področje javnega financiranja NVO v lokalnih skupnosti v veliki večini primerov nepravilno urejeno, pomankljivo in nekvalitetno, želimo s Priročnikom pomagati k bolj učinkoviti izvedbi javnih razpisov, s tem pa tudi k bolj kakovostni izvedbi programov in projektov NVO, ki odražajo lokalne potrebe in so skladni z interesi občanov

Kako ustanoviti nevladno organizacijo?

Priročnik je namenjen tistim, ki šele ustanavljate nevladne organizacije in tudi tistim, ki jih zanima sama organiziranost nevladnih organizacij. Razdeljen je na tri poglavja, v katerij je razložen postopek ustanovitve društva, zavoda in ustanove, opozori na potrebne dokumente za samo registracijo oziroma ustanovitev ter primeroma pokaže zapise določb v temeljnih oziroma ustanovitvenih aktih.

Odnosi z javnostmi

V priročniku je veliko pozornosti namenjeno pripravi komunikacijskega načrta in elektronskim možnostim komuniciranja,  kateri so za nevladne organizacije zelo pomemben vir prepoznavnosti v okolju. Obravnava tudi samo delo medijev, predstavi delo novinarja, zapovedi za dobro sodelovanje z njimi in pomen medijskih objav.

Razpisi in uspešne projektne prijave

Sofinanciranje s pomočjo razpisov, predvsem evropskih, je eden pomembnih virov financiranja nevladnih organizacij, v določenih primerih pa tudi premalo prepoznavni vir. Priročnik, ki je zasnovan kot A do Ž vse o razpisih, uporabnikom približa programe EU v obdobju 2014-2020 in celotno razpisno dokumentacijo. Posebno poglavje je namenjeno projektni prijavi in ocenjevanju projektov, zaključuje pa s praktičnimi nasveti, ki vam bodo pomagali pri vaši naslednji projektni prijavi.

Semafor: Podporni ukrepi za delovanje NVO

V letu  2013 smo med občinami osrednjeslovenske regije izvedli anketo, s katero smo spraševali o sodelovanju in podpori, ki jo namenjajo svojim nevladnim organizacijam. Na podlagi odgovorov je bil oblikovan semafor sodelovanja iz katerega je razvidno, katere ukrepe so občine že sprejele, kateri se razvijajo in o katerih občine še ne razmišljajo. S tem smo zbrati dobre prakse in pripraviti priporočila zbrana v brošuri, ki bodo v pomoč občinam, ki želijo svojim nevladnim organizacijam omogočiti boljše pogoje za delovanje. Brošura vsebuje pregled podpornih ukrepov za NVO, dobrime prakse, priporočila in pravnime podlage za njihovo uvajanje.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00